نانوحسگرهایی برای تشخیص ویروس HIV

مرکز تحقیقات علوم فیزیکی و مهندسی (EPSRC) کمک‌هزینه‌ای به مبلغ دو میلیون پوند به مرکز تحقیقات فناوری نانو لندن اختصاص داده است. این مرکز با استفاده از این کمک‌هزینه ابزار جدیدی را توسعه خواهد داد که به بیماران مبتلا به HIV کمک می‌کند وضعیت سلامتی و تأثیر درمان‌های استفاده شده را خودشان بررسی نمایند.

مرکز تحقیقات علوم فیزیکی و مهندسی (EPSRC) کمک‌هزینه‌ای به مبلغ دو میلیون
پوند به مرکز تحقیقات فناوری نانو لندن اختصاص داده است. این مرکز با استفاده
از این کمک‌هزینه ابزار جدیدی را توسعه خواهد داد که به بیماران مبتلا به HIV
کمک می‌کند وضعیت سلامتی و تأثیر درمان‌های استفاده شده را خودشان بررسی
نمایند.

این ابزار به بیماران کمک می‌کند فعالیت ویروس را خودشان تحت نظر داشته و در
نتیجه دفعات مراجعه آنها به پزشک کاهش می‌یابد. این وسیله به عنوان یک سیستم
هشداردهنده عمل نموده و در صورتی که ویروس در برابر درمان‌های انجام شده مقاومت
نشان دهد، این مسأله را به اطلاع بیمار می‌رساند تا اقدامات پزشکی لازم صورت
پذیرد. همچنین می‌تواند به پزشکانی که در کشورهای در حال توسعه فعالیت می‌کنند
و نیاز به روش‌های تشخیصی سریع دارند، یاری نماید.

در این پژوهش مهندسان، فیزیک‌دان‌ها، شیمی‌دان‌ها، ویروس‌شناس‌ها و پزشکان
بالینی کنار هم جمع شده و ابزاری را ایجاد خواهند کرد که همانند دستگاه دستی
تست انسولین برای بیماران دیابتی، برای بیماران مبتلا به ایدز عمل خواهد کرد.

این ابزار از حسگرهای مکانیکی کوچکی به نام آرایه‌های نانوپایه‌ای استفاده
می‌کند تا HIV و پروتئین‌سازهای دیگری را که نشاندهنده افزایش سطح ویروس در خون
و پاسخ بدن به آن است، اندازه بگیرند.

این دستگاه روی یک صفحه نمایش عددی پیغامی را نشان می‌دهد که حاوی توصیه روشنی
برای بیمار است. به عنوان مثال می‌توان به بیماران اطلاع داد که اگر سطح ویروس
تغییر نکند، وضعیت آنها پایدار است، و اگر سطح ویروس افزایش یابد، باید به پزشک
خود مراجعه کنند.

دکتر آناماریا گورتی یکی از محققان این پروژه می‌گوید: «اگر بیمار داروهای خود
را استفاده نکند، یا نیاز ضروری به مراجعه به پزشک خود داشته باشد، این ابزار
به سادگی آن را به اطلاع بیمار می‌رساند. این وسیله بیماران HIV را قادر خواهد
ساخت تا وضعیت سلامتی و درمانی خود را به دقت تحت نظر داشته باشند».

تحمین زده می‌شود که در انگلیس حدود ۷۰۰۰۰ حامل ویروس HIV وجود داشته باشد. در
کل دنیا این بیماری فراگیر شده و امروزه حدود ۳۵ میلیون نفر با ایدز زندگی
می‌کنند که دو سوم آنها در جنوب صحرای آفریقا هستند. انتظار می‌رود این پیشرفت
جدید بهبود قابل توجهی در زندگی بیماران انگلیسی ایجاد کرده و انگلیس را در رأس
تحقیقات مربوط به ایدز قرار دهد.