درمان سرطان با نانوذراتی با قدرت هدفگیری بهتر

نانوذرات باید طوری طراحی شوند که تومورها را بهتر هدفگیری کنند. محققان دانشگاه تورنتو نشان داده‌اند رفتار هدفگیری نانوذرات به اندازه ذرات و شیمی سطحی آنها درون بدن موجود زنده بستگی دارد. به‌کارگیری راهبردهای طراحی اینچنینی برای حامل‌های رسانش نانویی به معنی شناسایی سرطان با حساسیت بیشتر بوده و منجر به درمان‌های بهتر و در نهایت امکان زنده ماندن بیشتر برای بیماران می‌شود.

نانوذرات باید طوری طراحی شوند که تومورها را بهتر هدفگیری کنند. محققان
دانشگاه تورنتو نشان داده‌اند رفتار هدفگیری نانوذرات به اندازه ذرات و شیمی
سطحی آنها درون بدن موجود زنده بستگی دارد. به‌کارگیری راهبردهای طراحی
اینچنینی برای حامل‌های رسانش نانویی به معنی شناسایی سرطان با حساسیت بیشتر
بوده و منجر به درمان‌های بهتر و در نهایت امکان زنده ماندن بیشتر برای بیماران
می‌شود.

وارن چان رهبر این گروه تحقیقاتی می‌گوید: «حال محققان می‌توانند پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی نانوذرات را مورد توجه قرار دهند تا هدفگیری سرطان را به
همراه روش‌های تشخیص مولکولی پرکاربردتر بهبود بخشند. چنین راهبردهای طراحی
برای استفاده از نانوساختارها به عنوان حامل‌های رسانش دارو منحصر به فرد
هستند».

محققان دانشگاه تورنتو بررسی خود را با طراحی یک سری از نانوذرات با اندازه و
شیمی سطح متفاوت (مثلاً ذرات حاوی پلی اتیلن گلیکول) آغاز کردند. سپس این
نانوذرات را به درون بدن یک حیوان دارای تومور سرطانی نزریق نمودند. جداسازی
تومور از بدن این حیوان و بررسی غلظت نانوذرات درون تومور جدا شده با استفاده
از روش‌های مختلفی همچون تصویربرداری اُپتیکی گام بعدی آنها بود. با این کار
آنها توانستند تشخیص دهند که چگونه شکل و شیمی سطحی نانوذرات بر رفتار دارویی
آنها تأثیر می‌گذارد. این رفتار تعیین کننده نحوه تجمع آنها درون تومور است.

چان و همکارانش دریافتند که نحوه نفوذ نانوذرات به درون تومور به شدت به اندازه
کلی ذرات بستگی دارد. به‌عنوان مثال ذرات بزرگ‌تر نزدیک رگ‌های خونی باقی
می‌مانند در حالی که ذرات کوچک‌تر به سرعت وارد تومور می‌شوند.

با وجودی که دانشمندان می‌دانند که چگونه نانوساختارها با سامانه‌های زیستی
برهمکنش می‌کنند، اما دانش آنها در این زمینه محدود است. چان می‌گوید: «هدف
گروه من این است که تمام پارامترهای نانوساختارها از جمله شکل و بار سطحی آنها
را برای هدفگیری درون‌تنی بررسی کنیم. با انجام این مطالعات بنیادی در حال
توسعه چارچوبی هستیم که طراحی نانوساختارها را به سمت درمان بهتر سرطان رهنمون
خواهد ساخت».

این گروه پژوهشی همچنین در حال طراحی عوامل وضوح تصویر بهتر به‌عنوان بخشی از
این کار هستند. جزئیات این کار پژوهشی در مجله Nano Letters منتشر شده است.