ساخت اولین مدار مجتمع گرافنی و انجام محاسبات پایه

محققان در ایتالیا با ترکیب دو ترانزیستور ساخته‌شده از گرافن، اولین مدار گرافنی را ساخته‌اند. این گروه با تطابق‌دادن یک روش استفاده‌شده برای ساخت ترانزیستورهای سیلیکونی این افزاره را ساختند و نشان دادند که این افزاره قابلیت انجام محاسبات پایه را دارد. این محققان می‌گویند که ابداع آنها یک مرحله مهم در حرکت به سمت نانوالکترونیک مبتنی بر کربن است.

محققان در ایتالیا با ترکیب دو ترانزیستور ساخته‌شده از گرافن، اولین مدار گرافنی
را ساخته‌اند. این گروه با تطابق‌دادن یک روش استفاده‌شده برای ساخت ترانزیستورهای
سیلیکونی این افزاره را ساختند و نشان دادند که این افزاره قابلیت انجام محاسبات
پایه را دارد. این محققان می‌گویند که ابداع آنها یک مرحله مهم در حرکت به سمت
نانوالکترونیک مبتنی بر کربن است.

رامان سوردان، یکی از این محققان گفت: این تحقیق راهی برای ساخت مدارات مجتمع
پیچیده‌تر گرافنی باز می‌کند. تراشه‌های گرافنی ممکن است به محض اینکه فناوری
سیلیکونی به محدودیتش رسید، جایگزین تراشه‌های سیلیکونی شوند.
 

برای ساخت افزاره‌های محاسباتی قوی‌تر، ما نیاز به الکترونیک میکرومقیاسی
خواهیم داشت که وظیفه‌های محاسباتی پایه را با سرعت‌های بالاتر انجام دهد. با
تراشه‌های سیلیکونی مرسوم، عامل محدودیت تحرک الکترونی است. گرافن ممکن است با
کمک خواص الکترونیکی بی‌نظیرش بر این مشکل غلبه کند. تحرک الکترونی بالا بدین
معنی است که گرافن قادر است عملیات محاسباتی را در فرکانس‌های بالاتر از
الکترونیک مرسوم انجام دهد.

این محققان ابتدا از یک صفحه گرافیتی با استفاده از روش ورقه‌ورقه‌کردن مکانیکی،
مقداری گرافن جداکرده و روی یک بستر سیلیکونی ترسیب کردند. سپس با استفاده از
لیتوگرافی پرتوی الکترونی با وضوح بالا، دو ترانزیستور نوع n روی بستر ایجاد
کردند. مرحله بعد ایجاد یک معکوس‌کننده در نتیجه‌ی اتصال یک ترانزیستور نوع ‌p
با یک n بود. آنها یک جریان الکتریکی از سرتاسر یکی از این ترانزیستورها عبور
داده و از اثر گرم‌کنندگی برای حذف آلاینده‌ها استفاده کردند. حذف آلاینده‌ها
منجر به تبدیل ترانزیستور نوع p به نوع n شد.

این محققان برای نشان‌دادن اینکه آنها یک افزاره‌ی محاسباتی ساده ساخته‌اند، از
این مدار برای انجام وظیفه منطقی ساده‌ی معکوس‌سازی بولین، استفاده کردند.

نتایج این تحقیق در مجله arXiv منتشر شده است.