همکاری چین و دانمارک در زمینه نانوالکترونیک

دو کشور چین و دانمارک، به دنبال توسعه برنامه مطالعاتی مشترک از طریق تبادل دانشجویان و محققان جوان هستند. هدف این برنامه، تضمین تبادل دائمی دانشجویان و محققان جوان چینی و دانمارکی است.

از سال ۲۰۰۶ میلادی محققان مرکز علوم نانوی دانمارک و موسسه Niels Bohr وابسته
به دانشگاه کپنهاگ این کشور، با محققان آکادمی علوم چین در پکن، در زمینه تولید
قطعات الکترونیکی پلاستیکی مبتنی بر فناوری‌نانو همکاری می‌کنند. این قطعات در
بلندمدت در صنایع الکترونیک، انرژی و ارتباطات کاربرد خواهند داشت.

همچنین دو کشور به دنبال توسعه برنامه مطالعاتی مشترک از طریق تبادل دانشجویان
و محققان جوان هستند. هدف این برنامه، تضمین تبادل دائمی دانشجویان و محققان
جوان چینی و دانمارکی است.

هم اکنون این همکاری‌ها توسط بنیاد ملی تحقیقات دانمارک حمایت شده و مراکز
تحقیقاتی جدید در هر دو کشور ایجاد شده است.

حوزه تحقیقاتی الکترونیک، به سرعت در حال توسعه بوده و همکاری بین محققان چینی
و دانمارکی در این زمینه در حال افزایش است.

مرکز علوم نانوی دانشگاه کپنهاگ، محل ایده‌آلی برای تبادل محققان، دانشجویان و
اعطای بورسیه‌های تحصیلی در حوزه نانوالکترونیک است.

در حال حاضر محققان مرکز جدید نانوالکترونیک چین به شدت به دنبال توسعه
فرصت‌های جدید در حوزه نانوالکترونیک هستند. این فرصت‌ها امکان تولید نسل جدیدی
از رایانه‌ها را فراهم می‌کنند.

هدف محققان این مرکز در بلندمدت، تولید عناصری است که بتوانند تجهیزات
رایانه‌ای امروزی را ارتقا دهند.