انتشار اولین مجله فناوری‌نانو در هند

پورفسور رائو، پدر فناوری‌نانو در هند، از اولین مجله فناوری‌نانو در این کشور رونمایی کرد.

اولین مجله فناوری‌نانو در کشور هند با عنوان «Nano Digest» منتشر شد. پورفسور
رائو، پدر فناوری‌نانو در هند، نسخه اولیه این مجله را رونمایی کرد.

دولت هند، رسالت فناوری‌نانوی ملی خود را یک سال و نیم قبل آغاز کرده است. در
این مدت دولت فدرال سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه‌ای در تحقیق و توسعه علم و
فناوری‌نانو انجام داده است. بر اساس مقاله‌ای که پورفسور رائو در اولین شماره
Nano Digest منتشر کرده است، دولت این کشور برای اجرای رسالت فناوری‌نانوی هند
مبلغ ۱۰۰۰ کرور روپیه اختصاص داده است. بر اساس این رسالت، دو موسسه علم و
فناوری‌نانو در ایالت‌های بنگلور و چاندیگار ایجاد خواهد شد.

مجله ۵۲ صفحه‌ای Nano Digest بصورت ماهانه منتشر خواهد شد. جامعه هدف این مجله
محققان، دانشمندان و صنعت‌گران فناوری‌نانو است که قیمت آن نیز تنها ۱۰۰ روپیه
است.

یک چهارم این مجله مسائلی چون آخرین اخبار، رویداد‌ها و مطالعات موردی موفق را
پوشش خواهد داد. بخشی نیز به معرفی جامعه فناوری‌نانو، مراکز آموزشی ویژه،
کارراهه‌های فناوری‌نانو، تولید ملکولی، اثرات فناوری‌نانو بر کاربردهای پزشکی،
روندهای فناوری‌نانو، محصولات، صنعت و … اختصاص دارد.

Nano Digest به دنبال مطرح کردن تحقیق و توسعه‌ها، پیشرفت‌های فناوری، روندها و
کسب‌و‌کارهای جدید برای دانشجویان و فعالان عرصه فناوری‌نانو است.