نانوساختارهای زیستی و کاربرد نانوساختارها در زیست‌شناسی

عنوان: Biological Nanostructures and Applications of Nanostructures in Biology: Electrical, Mechanical, and Optical Properties
ویراستار (ها) : Michael Stroscio, Mitra Dutta
شماره‌ی شابک: X 030648627
تعداد صفحات: ۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴
انتشارات: Springer
قیمت: ۲۳ دلار

عنوان: Biological Nanostructures and Applications of Nanostructures in
Biology: Electrical, Mechanical, and Optical Properties
ویراستار (ها) : Michael Stroscio, Mitra Dutta
شماره‌ی شابک: X 030648627
تعداد صفحات: ۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴
انتشارات: Springer
قیمت: ۲۳ دلار
 

این کتاب شامل مباحث و مطالب مروری جدیدی در ارتباط با فصل مشترک علم و فناوری
نانوساختارها و علوم زیست‌شناسی است، همچنین مکمل آن دسته از کشف‌ها و یافته‌های
مربوط به گذشته است که با مباحث امیدبخش و تحقیقات جدید، قابلیت فراوان
راهکارهای در حال ظهور در فناوری زیستی را آشکار می‌سازد. این مباحث و راهکارها
عبارتند از:
• کاربردهای زیست‌‌پزشکی نقاط کوانتمی نیمه‌هادی؛
• اتصال و نشانه‌گذاری ساختارهای زیستی با نقاط کوانتمی نانومقیاس؛
• کاربردهای نانولوله‌های کربنی در مهندسی زیستی؛
• خواص نانوفیزیکی سلول‌های زنده؛
• پل‌‌زنی طبیعی نانولوله‌ها با نانولوله‌های ساخته‌‌شده؛
• استفاده از راهکارهای تحریک زیستی در ساخت دستگاه‌ها و سیستم‌های نانومقیاس؛
• تشکیل ساختارهای به شکل U در پلی‌‌نوکلئیدها.
این کتاب برای تمام محققان، مهندسان پزشکی زیستی، فیزیک‌‌دان‌های پزشکی و
متخصصان صنعتی علاقه‌مند به آگاهی از آخرین پیشرفت‌ها و یافته‌های امیدبخش در
علوم نانو که قابل استفاده در مهندسی زیستی و زیست‌شناسی هستند، مناسب است.
فایل الکترونیکی این کتاب را از سایت www.narco.ir دریافت کنید.
فهرست مطالب
۱- اتصال و نشانه‌گذاری ساختارهای زیست‌شناختی با نقاط کوانتمی نیمه‌هادی
نانومقیاس؛
۲- کاربردهای زیست‌‌پزشکی نقاط کوانتمی نیمه‌هادی؛
۳- کاربردهای بالقوه‌ی نانولوله‌های کربنی در مهندسی زیستی؛
۴- خواص نانوفیزیکی سلول‌های زنده: سیتوسکیلیتون؛
۵- تشکیل ساختارهای به شکل U در پلی‌‌نوکلئیدها: یک مسئله ساده‌ی خمش؛
۶- استفاده از راهکارهای تحریک زیستی در ساخت دستگاه‌های نانومقیاس؛
۷- پل‌‌زنی طبیعی نانولوله‌ها با نانولوله‌های طراحی‌‌شده.