راهبرد ۱۰ ساله فیلیپین درحوزه فناوری‌نانو

دولت فیلیپین، راهبرد ۱۰ ساله خود را در حوزه فناوری‌نانو منتشر نمود. هدف از طراحی این راهبرد، ایجاد صنایع با ارزش افزوده بالا با استفاده از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو است.

دولت فیلیپین، راهبرد ۱۰ ساله خود را در حوزه فناوری‌نانو منتشر نمود. هدف از طراحی این راهبرد، ایجاد صنایع با ارزش افزوده بالا با استفاده از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو است.

سازمان علم و فناوری وکمیته تحقیق و توسعه علم و فناوری‌های پیشرفته فیلیپین (DOST-PCASTRD)، این سند را به عنوان بخشی از فعالیت‌های خود برای ارتقای توسعه اقتصادی در این کشور، تدوین کرده است.

نقشه راه راهبردی فناوری‌نانوی PCASTRD، حداقل ۶ بخش صنعتی: نیمه‌هادی‌ها، فناوری اطلاعات، انرژی، کشاورزی، پزشکی و حفاظت از محیط زیست را پوشش خواهد داد.

این نقشه‌راه نشان می‌دهد که منابع مالی مورد نظر به چند پروژه فناوری‌نانو که مزایایی را برای بخش‌های صنعتی شناخته شده دارد، اختصاص خواهد یافت.

DOST از سال ۲۰۰۹ و تا ۱۰ سال آینده مبلغ ۵/۲ میلیارد پزو به این برنامه اختصاص خواهد داد. در حال حاضر مبلغ ۶۰ میلیون پزو به تعدادی از پروژه‌ها اختصاص داده شده است. در سال‌های آتی، با ارزیابی و تایید تعداد بیشتری از پروژ‌ها، منابع مالی بیشتری به این حوزه اختصاص خواهد یافت.

طبق این نقشه راه، اولویت‌های کشور فیلیپین در حوزه علم و فناوری‌نانو عبارتند از:

بسته‌بندی مواد غذایی؛

تولید ادوات نانویی؛

حسگرهای زیست‌محیطی و ترمیم محیط زیست؛

سرامیک‌های ضد خوردگی؛

تصفیه آب؛ و

تشخیص‌های آزمایشگاهی در سلامت.

توجه به آموزش یکی دیگر از حوزه‌های تمرکز این برنامه است. PCASTRD تلاش خواهد کرد تا رشته فناوری‌نانو را به رشته‌های دانشگاهی اضافه کند.