همایش بررسی چالش‌های توسعه فناوری‌نانو

در سال ۲۰۰۹، برای سومین سال پیاپی، در چارچوب طرح NanoConvention مهمترین نقش‌آفرینان از حوزهای مختلف علمی، صنعتی، اقتصادی، مالی، سیاسی، اجتماعی و اجرایی در شهر زوریخ سوییس گرد هم خواهند آمد تا آخرین پیشرفت‌های فناوری‌نانو و چالش‌های پیش‌روی توسعه این فناوری را بحث و بررسی کنند.

فناوری‌نانو به‌عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی قرن ۲۱، تاثیر زیادی بر اقتصاد، جامعه و ابعاد مختلف زندگی روزانه ما دارد.

به خاطر مسائل مربوط به ایمنی و امنیت، اثرات آتی فناوری‌نانو بر محصولات و فرایندهای مختلف با ابهام مواجه شده است. برای رفع این ابهامات و پاسخ به سوالات متعدد این حوزه، و بررسی توسعه‌های مطلوب علم و فناوری‌نانو، موسسه Empa ، سه سال قبل تصمیم گرفت تا بستر مناسب برای بحث و بررسی این مسائل را فراهم آورد. تلاش‌های این شرکت منجر به ارائه طرح NanoConvention گردید.

در سال ۲۰۰۹، برای سومین سال پیاپی، در چارچوب طرح NanoConvention مهمترین نقش‌آفرینان از حوزهای مختلف علمی، صنعتی، اقتصادی، مالی، سیاسی، اجتماعی و اجرایی در شهر زوریخ سوییس گرد هم خواهند آمد تا آخرین پیشرفت‌های فناوری‌نانو و چالش‌های پیش‌روی توسعه این فناوری را بحث و بررسی کنند.

اهداف این همایش عبارتند از:

تشویق و کمک به ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌نانو؛ و

فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه ایمن و پایدار این فناوری نوظهور.

جامعه هدف این همایش عبارتند از:

سازمان ها‌ و افراد فعال در زمینه آموزش، تحقیقات و نوآوری فناوری‌نانو؛

شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های بزرگ فعال در این زمینه؛

سازما‌ن‌های تجاری، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، نهادهای توسعه اقتصادی و…؛

شرکت‌های بیمه و متخصصان ارزیابی فناوری‌؛ و

سازمان‌های دولتی و سازمان‌های حامی تحقیق و توسعه.