تسهیل استفاده ایمن از نانوذرات مهندسی شده

اتحادیه اروپا، پروژه NHECD (پایگاه داده اظهارنظرهای زیست‌محیطی و سلامت فناوری‌نانو) را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری این اتحادیه (FP7) طراحی کرده است.

با افزایش چالش سم‌شناسی نانوذرات، محققان بسیاری در اقصی نقاط دنیا در این زمینه فعالیت می‌کند. در این راستا اتحادیه اروپا، پروژه NHECD (پایگاه داده اظهارنظرهای زیست‌محیطی و سلامت فناوری‌نانو) را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری این اتحادیه (FP7) و با بودجه ۴۵/۱ میلیون یورویی طراحی و تامین مالی کرده است.

همکاران این پروژه به دنبال ایجاد پایگاه داده مهم و تفسیری از اثرات ایمنی، سلامت و زیست محیطی نانوذرات هستند. این پروژه با همکاری موسسه JRC ایتالیا، IVAM هلند و tp21 آلمان انجام می‌شود.

مقالات علمی و سایر انواع انتشارات، وجود یک روش مناسب برای تسهیل بررسی تمام اطلاعات موجود و رمز گشایی از حقایق زیربنایی، با استفاده از روش‌ها و الگوریتم داده کاوی (data-mining)) را ضروری می دانند.

NHECD امکان تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نام نویسندگان و کلمات کلیدی را فراهم می‌کند.

هدف اصلی NHECD توسعه یک سیستم پایدار، دقیق و با قابلیت دسترسی آزاد است که بتواند چالش به روز رسانی و غنی‌سازی اتوماتیک مخزن تحقیقات علمی را رفع کند. این مخزن امکان تجزیه و تحلیل جامع داده‌های منتشر شده در زمینه اثرات زیست‌محیطی ناشی از انتشار نانوذرات را فراهم می‌کند.

مزیت خاص این پایگاه داده، وجود گروه‌های کاربر مختلف مانند صنعت‌گران و نهادهای دولتی است که قادر خواهند بود به اطلاعات مرتبط دسترسی داشته و آنها را اصلاح کنند.

این پروژه که در دسامبر ۲۰۰۸ آغاز شده است تا پایان سال ۲۰۱۲ تکمیل خواهد شد. یکی از نتایج این پروژه تسهیل استفاده ایمن از نانوذرات مهندسی شده است.