اولین شبکه رمزنویسی کوانتومی

با تکمیل اولین شبکه رمزنویسی کوانتومی اُپتیکی در چین، این امید به وجود آمده است که در آینده نزدیک ارتباطات امن کوانتومی در زندگی روزمره وارد شود. مجله آمریکایی Science نتایج این کار را که در شماره آوریل مجله Optical Express منتشر شده است، چاپ کرده است.

با تکمیل اولین شبکه رمزنویسی کوانتومی اُپتیکی در چین، این امید به وجود آمده است که در آینده نزدیک ارتباطات امن کوانتومی در زندگی روزمره وارد شود. مجله آمریکایی Science نتایج این کار را که در شماره آوریل مجله Optical Express منتشر شده است، چاپ کرده است.

این گروه تحقیقاتی در دانشگاه علم و فناوری چین به رهبری پان جیانوی یک سامانه ارتباطی شبکه‌ای کاربردی توسعه داده است که امکان مکالمه تلفنی همزمان بین سه نفر و یا ارتباط یک‌طرفه یک نفر با دو نفر دیگر را با استفاده از رمزنویسی( one-time pad (OTP فراهم می‌کند.

مکان‌شناسی شبکه‌ای زنجیره‌ای امکان ارسال کلیدهای رمزی را به همراه لینک‌های QKD به شکل hop-by-hop ایجاد می‌کند. بنابراین تصدیق و رمزنویسی انتقال اطلاعات با استفاده از OTP امکان‌پذیر می‌شود. این محققان می‌گویند گره میانی به عنوان رله قابل اطمینان عمل کرده و سرعت تولید کلیدها را تا سطح بالاتری افزایش می‌دهد.

ارتباطات کوانتومی که ترکیبی از ماشین‌های کوانتومی و ارتباطات معمول است، نقش مهمی در زمینه‌هایی همچون امنیت ملی و ایمنی اطلاعات مالی ایفا کرده و می‌تواند در زمینه‌های مختلف دیگری نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

دانشمندان از دهه ۱۹۹۰ در این زمینه مشغول تحقیق بوده‌اند. با این حال به دلیل نقایص موجود در تجهیزات آزمایشگاهی و فقدان منابع تک‌فوتونی واقعی، این عرصه از فناوری در سطح آزمایشگاهی باقی مانده است.

پیشرفت‌های بزرگ اخیر با استفاده از ایده حالت دام (decoy state)) و با تبدیل این ایده به یک تئوری و برنامه محکم و سیستماتیک به دست آمده است. با استفاده از decoy state می‌توان به سرعت‌های بالاتر تولید کلید و مسافت‌های طولانی‌تر (عموماً از کمتر از ۳۰ کیلومتر تا بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر) در مقایسه با حالت استفاده از منابع تک‌فوتونی دست یافت. تحقیقات اخیر گروه Pan این مسافت را تا ۲۰۰ کیلومتر توسعه داده است.