مسابقه فناوری نانو در پیام نمای شبکه دو سیما

مسابقه فناوری نانو در پیام نمای شبکه دو سیما راه‌اندازی شد. این مسابقه بخشی از مجله فناوری نانو است که از ابتدای مرداد ماه ۱۳۸۸ بر روی پیام نمای شبکه دو سیما قرار گرفته است. هر هفته به ده نفر از کسانی که جواب صحیح سوال مسابقه را با پیامک به شماره ۳۰۰۰۷۲۹۴ ارسال کنند به قید قرعه جوایزی داده می شود.


مسابقه فناوری نانو در پیام نمای شبکه دو سیما راه‌اندازی شد.

 این مسابقه بخشی از مجله فناوری نانو است که از ابتدای مرداد ماه ۱۳۸۸ بر روی پیام نمای شبکه دو سیما قرار گرفته است.

 مجله فناوری نانو که در روزهای زوج به روزرسانی می‌شود، اطلاعاتی را در زمینه آشنایی عموم مردم با فناوری نانو و کاربردهای آن در زندگی در اختیار بینندگان قرار می‌دهد.

این مجله که در صفحه ۸۰۱ پیام نمای شبکه دو سیما قابل دسترسی است، با همکاری کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو و مدیریت پیام نمای این شبکه راه اندازی شده است.

 ازآنجا که بسیاری از مردم کشور به اینترنت دسترسی ندارند، سایت ستاد فناوری نانو، تنها پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی طیف محدودی از مردم است؛ اما دسترسی آسان مردم به پیام نما، باعث می‌شود که این مجله بستری مناسب برای افزایش سطح آگاهی مردم باشد.

مسابقه پیامکی فناوری نانو بخشی از این مجله است و در هر هفته به قید قرعه به ۲۰ نفر از کسانی که جواب صحیح سوال مسابقه را به شماره ۳۰۰۰۷۲۹۴ ارسال نمایند جوایزی از سوی ستاد فناوری نانو اعطا می‌شود.