ترکیب نانوذرات برای مقابله با سرطان

شیمی‌دان‌های کره‌ای یک نانوذره چندکاره توسعه داده‌اند که توانایی هدفگیری، تصویربرداری و درمان سلول‌های سرطانی را دارد. در این روش درمانی، تشخیص، درمان و نظارت دائمی بر پیشرفت سرطان به صورت همزمان صورت می‌گیرد. با وجودی که ممکن است تا رسیدن این فناوری به بازار چندین سال فاصله وجود داشته باشد، این تحقیق یک پیشرفت عمده در پزشکی مبتنی بر نانوذرات محسوب می‌شود.

شیمی‌دان‌های کره‌ای یک نانوذره چندکاره توسعه داده‌اند که توانایی هدفگیری،
تصویربرداری و درمان سلول‌های سرطانی را دارد. در این روش درمانی، تشخیص، درمان و
نظارت دائمی بر پیشرفت سرطان به صورت همزمان صورت می‌گیرد. با وجودی که ممکن است تا
رسیدن این فناوری به بازار چندین سال فاصله وجود داشته باشد، این تحقیق یک پیشرفت
عمده در پزشکی مبتنی بر نانوذرات محسوب می‌شود.جین وو چئون که همراه با تائی گوان
پارک مسئولیت این پژوهش را در دانشگاه یونسی در سئول کره جنوبی بر عهده داشته است،
می‌گوید: «ما نانوذره مغناطیسی جدیدی تولید کرده‌ایم که می‌تواند سلول‌های سرطانی
را تشخیص داده و برای سلول‌های عادی بی‌ضرر باشد. این ذره می‌تواند به خوبی عوامل
درمانی را به سلول‌های سرطانی منتقل نموده و در عین حال قابلیت بسیار بالایی برای
استفاده در تصویربرداری نوری و MRI دارد».

  

این ذره از چهار جزء اصلی تشکیل شده است. در مرکز آن یک ذره اکسید آهن مغناطیسی
قرار دارد که می‌تواند به عنوان عامل وضوح تصویر در MRI عمل کند. جزء دوم که به سطح
این هسته مرکزی متصل می‌شود، پپتیدی است که به integrin پیوند می‌یابد.  Integrin
گیرنده‌ای است که به مقدار زیاد در سطح سلول‌های سرطانی یافت می‌شود. وجود این
پپتید در سطح نانوذره موجب می‌شود که این ذرات به سختی به سلول‌های هدف اتصال
یابند.
جزء سوم پروتئینی است که siRNA نام دارد. siRNAها بخش‌هایی از RNA
دورشته‌ای هستند که به نحوی طراحی می‌شوند که به ژن‌های خاصی درون سلول سرطانی حمله
کنند. این پروتئین‌ها RNA پیام‌رسان (mRNA) را تکه تکه کرده و در نتیجه از تولید
پروتئین‌های خاصی درون سلول سرطانی جلوگیری می‌کنند. بدین ترتیب سلول سرطانی از رشد
بازمی‌ماند.
جزء آخر یک مولکول رنگی آلی مزدوج است که امکان ردیابی نانوذره را
در طیف‌سنجی فلورسانس فراهم می‌کند. این امکان همراه با توانایی تشخیص نانوذرات
توسط MRI محققان را قادر می‌سازد پیشرفت بیماری را به دقت پیگیری کرده و میزان
موفقیت درمان را بررسی کنند.
این ذره تاکنون تنها روی سلول‌های کشت شده آزمایش
شده است، اما محققان بر این باورند که قابلیت بسیار بالایی برای موفقیت در تست‌های
حیوانی وجود دارد. چئون می‌گوید: «بسیاری از اجزای این نانوذره از مواد غیرسمی
ساخته شده است، بنابراین امیدواریم که ذره تولیدی ما زیست‌سازگاری بالایی داشته
باشد. اگر همه چیز خوب پیش برود، حداقل ۵ سال طول خواهد کشید تا این ذرات وارد
بازار شوند».