نانوکامپوزیت‌های پلیمر سیلیکات لایه ای

عنوان: نانوکامپوزیت‌های پلیمر- سیلیکات لایه ای؛ تولید، خواص و پایداری
مولف: سید جواد احمدی، احمد محدث پور
قیمت: ۴۰۰۰ تومان


عنوان: نانوکامپوزیت‌های پلیمر- سیلیکات لایه ای؛ تولید، خواص و پایداری
مولف: سید جواد احمدی، احمد محدث پور
شابک: ۴-۸۶-۷۸۹۹-۹۶۴-۹۷۸
تعداد صفحات: ۳۹۶ صفحه
انتشارات: زلال کوثر
قیمت: ۴۰۰۰ تومان

 امروزه استفاده از نانوکامپوزیت‌های پلیمری که جزء افزودنی در آنها مقدار جزئی سیلیکات‌های لایه‌ای است، مورد توجه قرار گرفته است. این نانوکامپوزیت‌ها در مقایسه با کامپوزیت‌های متناظر، خواص حرارتی، مکانیکی و شیمیایی بهتری را در مقابل پرتوهای یون‌ساز از خود نشان می‌دهند.

در این کتاب علاوه‌بر معرفی انواع کانی‌های رسی که در صنعت نانوکامپوزیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، به تشریح روش‌های مختلف سنتز این مواد نیز پرداخته شده است و نتایج آزمایش‌های مختلف روی نانوکامپوزیت‌های تولیدی بررسی شده است. همچنین در بحث پایداری نانوکامپوزیت ها، سعی شده است تا پایداری شیمیایی، مکانیکی، حرارتی، محیطی و پایداری در مقابل پرتوهای یون‌ساز بررسی شود.

فهرست مطالب:

  • کامپوزیت‌ها 
  • کانی‌های رسی 
  • نانوکامپوزیت‌های پلیمری اینتر کلیت شده 
  • نانوکامپوزیت‌های پلیمر – سیلیکات لایه ای
  • تخریب و تجزیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری
  • پرتو فرآوری نانوکامپوزیت‌های پلیمری
  • مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت‌های پلیمری