صد و چهل و دومین ماهنامه فناوری نانو منتشر شد

صد چهل و دومین شماره ماهنامه فناوری نانو – مرداد ۱۳۸۸- منتشر و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۸ برای مشترکان ارسال شد. متن کامل مطالب تمامی شماره‌های ماهنامه فناوری نانو در سایت ستاد فناوری نانو به آدرس www.nano.ir قابل دسترس است.
برای اشتراک ماهنامه فناوری نانو و دریافت آن از طریق پست، فرم اشتراک را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال کنید.

صد چهل و دومین شماره ماهنامه فناوری نانو – مرداد ۱۳۸۸- منتشر و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۸ برای مشترکان ارسال شد .

 راهبرد تولید ثروت از آموزش فناوری نانو، ارزیابی جایگاه ایران در فناوری نانو در سال ۱۳۸۷، چالش‌های آموزش علوم و فناوری نانو، نگاهی نو به برداشت مردم از فناوری نانو ، روش‌های شیمیایی تولید گــرافــن و چندین مقاله دیگر به همراه چهل خبر علمی و مدیریتی، مطالب این شماره از ماهنامه فناوری نانو را تشکیل می‌دهند.

 متن کامل مطالب تمامی شماره‌های ماهنامه فناوری نانو در سایت ستاد فناوری نانو به آدرس www.nano.ir قابل دسترس است.

 ماهنامه فناوری نانو از اردیبهشت ماه سال جاری بر روی گیشه مطبوعات توزیع می‌شود و علاقمندان می‌توانند، علاوه بر اشتراک ماهنامه، تک نسخه‌ی آن را نیز از گیشه مطبوعات تهیه کنند.

 برای اشتراک ماهنامه فناوری نانو و دریافت آن از طریق پست، فرم اشتراک  را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال کنید.

فهرست مطالب ماهنامه مرداد ۱۳۸۸