دومین مسابقه ویدئویی فناوری‌نانو

سایت محققان و علاقمندان علم و فناوری‌نانو که وابسته به جامعه شیمی آمریکا (ACS) است، دومین مسابقه ویدئویی خود با عنوان NanoTube را آغاز کرده است.

سایت محققان و علاقمندان علم و فناوری‌نانو (“ACS Nanotation”) که وابسته به
جامعه شیمی آمریکا (ACS) است، دومین مسابقه ویدئویی خود با عنوان NanoTube را
آغاز کرده است.

در حال حاضر شرکت کنندگان برای شرکت در مسابقه جدید، با عنوان «فناوری‌نانو
چگونه جهان ما را تغییر خواهد داد؟»، پذیرفته می‌شوند. این مسابقه بر اساس
مطالب انتشارات علمی ACS در حوزه علوم نانو، سازماندهی شده است. مسابقه به
دنبال جذب فیلم‌‌های ویدیویی خلاقی است که کاربردهای علم و فناوری‌نانو را برای
مخاطبان مختلف ارائه کند.

در مسابقه اول، با عنوان «فناوری‌نانو چیست؟»، به شرکت‌کنندگان نشان داده شد که
فناوری‌نانو چگونه اشیا را کوچک‌تر، سبک‌تر و کاراتر می‌سازد و امکان ساخت
ماشین‌های بهتر، پیل‌های خورشیدی، مواد و بی‌سیم‌ها را فراهم می‌کند.

سازمان‌دهندگان این مسابقه ادعا می‌کنند که آنها به دنبال این هستند که
شرکت‌کنندگان، درباره فناوری‌نانو بزرگ فکر کنند و به آنها نشان دهند که
فناوری‌نانو چطور به این سوالات مهم پاسخ خواهد داد:

• فناوری‌نانو برای امنیت دنیا چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
• فناوری‌نانو برای محیط زیست چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
• فناوری‌نانو برای توسعه انرژی پایدار چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
• فناوری‌نانو برای مبارزه با بیماری‌ها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
• فناوری‌نانو برای محصولات مورد استفاده ما چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ و
• فناوری‌نانو برای ما چکار خواهد کرد؟