فناوری‌نانو در تولید کاغذ

به‌تازگی کتابی با عنوان «میکرو و فناوری‌نانو در تولید کاغذ» منتشر شده است که در آن دستاوردها و توسعه‌های مهم فعلی و آتی میکرو و فناوری‌نانو در صنعت کاغذ بررسی شده است.

به تازگی کتابی با عنوان «میکرو و فناوری‌نانو در تولید کاغذ» منتشر شده است که در آن دستاوردها و توسعه‌های مهم فعلی و آتی میکرو و فناوری‌نانو در صنعت کاغذ بررسی شده است.

در حالی که تاکنون رشد چشمگیری در حوزه فناوری‌نانو و کاربردهای آن در صنعت کاغذ روی داده است، در آینده شاهد توسعه چشمگیر این فناوری‌ها خواهیم بود. در آینده شاهد تغییر چگونگی استفاده‌ی دانشمندان، دانشگاهیان، و صنعت‌گران از کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت کاغذ خواهیم بود. این تغییر، از کاربردهای بالا به پایین کنونی به کاربردهای گسترده‌تر پایین به بالا خواهند بود. این تغییر رویکرد، شاهد تغییر تکتونیکی (tectonic) و تغییر در صنعت کاغذ خواهد بود.

این کتاب برای اولین بار، موضوع فناوری‌نانو در صنعت کاغذ و صنایع مرتبط را مدنظر قرار داده است. در عین حال، نویسنده کتاب خاطر نشان کرده است که فناوری‌نانو یک فناوری جدید و نوظهور است، بنابراین کتاب مذکور را با مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه و اصطلاحات فناوری‌نانو، آغاز کرده است.

کتاب جدید، حاوی ۳۷ فصل بوده که به ۵ بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول مفاهیم پایه، اصطلاحات و آخرین‌ توسعه‌های فناوری‌نانو بررسی شده‌اند. همچنین در این بخش، به طور کلی اثرات فناوری‌نانو بر صنایع مختلف ارائه شده است.

بخش ۲، کاربردهای فناوری‌نانو در مواد خام و مراحل مختلف تولید کاغذ پوشش داده است. در بخش ۳، کاربردهای فناوری‌نانو در بسته‌بندی، چاپ و کاغذهای خاص بررسی شده است. بخش ۴، کاربردهای فناوری‌نانو در تکنیک‌های تولید، مسائل زیست‌محیطی و انرژی، پوشش داده است. و بالاخره در بخش ۵ نیز آخرین برنامه‌های تحقیق و توسعه و آینده فناوری‌نانو در این صنعت بررسی شده است.

نویسنده کتاب، دکتر ماهندرا پاتل (Mahendra Patel) از موسسه فناوری هند است. وی دارای بیش از ۲۰۰ مقاله و ۸ پتنت بوده و تاکنون ۵ پایان‌نامه دکتری را راهنمایی کرده است.