فراخوان ارسال مدارک برای انتخاب فناوران برتر

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در نظر دارد به‌‌منظور تقدیر از فناوران فعال در حوزه فناوری نانو و با توجه به فناوری‌های توسعه داده‌‌شده به‌وسیله فناوران داخلی در این حوزه، فناوران برتر را در چهارمین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو انتخاب و معرفی نماید.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

 ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در نظر دارد
به‌‌منظور تقدیر از فناوران فعال در حوزه فناوری نانو و با توجه به
فناوریهای توسعه داده‌‌شده به‌وسیله فناوران داخلی در این حوزه، فناوران
برتر را در چهارمین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو انتخاب و معرفی
نماید. برای این منظور، هر فناوری با توجه به کیفیت آن و اقدامات و
دستاوردهای انجام‌شده برای توسعه آن فناوری ارزیابی خواهد شد. گفتنی است هر
فناوری تنها در صورتی امکان ارزیابی در این جشنواره را می‌یابد که در یکی
از مراحل زیر باشد:

  1. فناوری مورد نظر باید دارای محصول ساخته‌شده ای باشد که در محیط
    عملیاتی، آزمایش‌های لازم بر روی آن با موفقیت انجام شده‌است؛

  2. فناوری مورد نظر در ابعاد نیمه‌صنعتی در حال تولید محصول باشد؛

  3. فناوری مورد نظر در ابعاد صنعتی و به‌‌صورت تجاری مشغول تولید محصول
    باشد.

علاقه‌مندان می‌‌توانند با توجه به شاخص‌های این جشنواره، اطلاعات مورد نظر
را درباره فناوری های داخلی مرتبط با نانو، نهایتاً تا ۱۵ شهریورماه سال
جاری در فرم های مورد نظر وارد و به این دبیرخانه ارسال نماید.

شایان ذکر است با توجه به محدودیت زمانی موجود تا برگزاری جشنواره
برترین های فناوری نانو، مستنداتی که پس از تاریخ مورد نظر به ستاد ارسال
شوند، در این جشنواره ارزیابی نخواهند شد.