نانوسوزن‌ها؛ قطعاتی ریز با کاربردهای بزرگ

پروفسور مین فنگ یو و همکارانش، موفق به ساخت نوعی نانوسوزن شده‌اند که قادر است با کمترین آسیبی به غشای سلول‌ها نفوذ کرده، به رسانش هدفمند مواد به داخل سیتوپلاسم یا هسته‌ی سلول‌های زنده بپردازد.

پروفسور مین فنگ یو و همکارانش از دانشگاه ایلینویز آمریکا توانسته‌اند نوعی
نانوسوزن به قطر حدود ۵۰ نانومتر بسازند. این نانوسوزن می‌تواند بدون وارد کردن
کمترین آسیبی، به غشای سلول‌ها نفوذ کرده، به رسانش هدفمند مواد به داخل
سیتوپلاسم یا هسته‌ی سلول‌های زنده بپردازد.

به گفته‌ی وی با این ابزار قدرتمند، از این پس می‌توان به‌آسانی فرایندهای
زیستی داخل هسته یا سیتوپلاسم سلول‌ها و نیز خواص زیست‌فیزیکی مواد موجود در
سلول‌های زنده را به‌طور کمّی بررسی کرده، با مطالعه‌ی چگونگی حرکت تک‌تک
پروتئین‌ها و مولکول‌های “DNA” یا RNA، به درک بهتری از طرز کار کلی سیستم‌های
مولکولی دست یافت. مزیت این شیوه سهولت کنترل و پایش فرایند و ثبت اطلاعات هدف
است.

در این روش ابتدا نانولوله‌های صلب و محکمی از جنس نیترید بور انتهای یک پیپت
شیشه‌ای متصل می‌شود، پس از آن به‌وسیله‌ی روکشی از یک لایه‌ی نازک طلا پوشانده
می‌شوند و در مرحله‌ی بعد محموله‌های مولکولی از طریق مولکول‌های متصل‌کننده به
سطح طلا متصل می‌شوند. با قرار گرفتن این ترکیب در داخل سیتوپلاسم یا هسته‌ی
سلول، عامل اتصال آنها شکسته شده، محموله‌ی مورد نظر داخل سلول رها می‌شود.

استفاده از نانوسوزن‌ها در حمل مقادیر بسیار کمی از مواد به داخل سلول‌های
زنده، روش‌های جدید و متنوعی را برای مطالعات زیستی در مقیاس تک‌مولکولی ایجاد
می‌کند، ضمن آنکه می‌توان از آنها به‌عنوان پروب‌های الکتروشیمایی و
زیست‌حسگرهای نوری در مطالعه‌ی محیط‌های مولکولی و شبیه‌سازی انواع خاصی از
دنباله‌های زیستی و نیز بررسی تأثیر نانوذرات بر فیزیولوژی سلولی استفاده نمود.

به گفته‌ی این محققان ‌ترکیب این روش با دیگر روش‌های هدف‌گیری (از قبیل
استفاده از نقاط کوانتومی و نانوذرات مغناطیسی به‌عنوان پروب‌های مولکولی)، آن
را به روشی بالقوه توانمند برای مشاهده و دستکاری همزمان به مولکول‌ها تبدیل
می‌کند.

این محققان گزارشی از تحقیق خود را به‌صورت مقاله‌ای در نشریه‌یNano Letters
منتشر کرده‌اند .

در این مقاله آنها به شرح چگوگی استفاده از این نانوسوزن‌ها برای وارد ساختن تک
نقاط کوانتومی فلورسنت به داخل سیتوپلاسم و هسته‌ی سلول و ردیابی آن
پرداخته‌اند.