رسانش مستقیم و هدفمند داروهای ضدسرطان به تومورها

گروهی از محققان با استفاده از نانوذرات مهندسی شده خاص روش بهتری برای رسانش مستقیم داروهای ضدسرطان به تومورها ابداع کرده‌اند.

گروهی از محققان رشته‌های مختلف از بیمارستان بیریگام و زنان و بخش علوم و فناوری
سلامتی موسسه فناوری هاروارد-ماساچوست روش بهتری برای رسانش مستقیم داروهای ضدسرطان
به تومورها ابداع کرده‌اند. این پژوهشگران از نانوذرات مهندسی شده خاصی استفاده
کردند که می‌توانستند یک مسیر سیگنال‌دهی را مسدود کرده و غلظت بالاتری از دارو را
به محل مورد نظر برسانند. این گروه تحقیقاتی به رهبری شیلادیتیا سنگوپتا از MIT
نتایج کار خود را در Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America منتشر کرده‌اند.

آنها نانوذرات مورد استفاده در این پژوهش را از یک پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار
مورد تأیید FDA ساختند. این نانوذرات از نظر شیمیایی به نحوی مهندسی شده بودند که
یک بازدارنده MAPK را رها نمایند. این نانوذرات با مسدود نمودن مسیر سیگنال‌دهی
MAPK که در بسیاری از تومورهای انسانی وجود دارد، از تکثیر سلول‌های سرطانی جلوگیری
کرده و آنها را مهیای تأثیرپذیری از سمیت داروهای شیمی‌درمانی نمودند. این گروه
همچنین با تغییر نانوذرات، ظرفیت حمل داروی آنها را تا بیست برابر افزایش دادند.

این دانشمندان نشان دادند که ترکیب این نانوذرات با داروی ضدسر طان سیس‌پلاتین از
رشد سلول‌های سرطانی پوست و ریه جلوگیری کرده و موجب مرگ آنها می‌شود. زمانی که
همین ترکیب به یک موش دارای ملانوما (سرطان پوستی) داده شد، از رشد تومور جلوگیری
شده و تأثیر دارو افزایش یافت. اندازه تومور در این موش‌ها نسبت به موش‌هایی که به
آنها سیس‌پلاتین و عامل بازدارنده بدون نانوذرات داده شد، ۵۰ درصد کاهش بیشتری یافت.

این گروه در کارهای قبلی خود نشان داده بودند که ترکیبی از دو داروی رهاشده توسط یک
نانوذره، اثر درمانی بسیار بیشتری از خود نشان می‌دهد. با این حال بسیاری از سرطان‌ها
از چند مسیر محدود برای بقا و تکثیر کنترل نشده بهره می‌برند. دکتر سنگوپتا می‌گوید:
«این نانوذرات مسیرهایی را هدف می‌گیرند که در بسیاری از انواع سرطان‌ها از جمله
سرطان‌هایی همچون سرطان پستان، پانکراس و کبد که به سختی درمان می‌شوند، مورد
استفاده قرار می‌گیرند. امکان افزودن عوامل هدفگیر سرطان‌های خاص بر روی نانوذرات،
کارایی هدفگیری آنها را افزایش داده و از بروز اثرات جانبی نامطلوب جلوگیری می‌کند».

جزئیات این پژوهش در مقاله‌ای با عنوان:

“Nanoparticle-mediated targeting of MAPK signaling predisposes tumor to
chemotherapy”

منتشر شده است. یکی از محققان آزمایشگاه ملی شیمیایی در Prune هند نیز در این پژوهش
مشارکت داشته است. خلاصه‌ای از یافته‌های این پژوهش در سایت مجله قابل دسترس است.