محوریت ایران در کاربرد نانو در صنعت آب

روز جمعه ۳/۷/۸۸ سند ایجاد مرکز بین المللی فناوری نانو در ایران بین دبیر ستاد فناوری نانو و معاون دبیر کل یونیدو در محل دفتر مرکزی یونیدو در وین امضا شد.
این اولین مرکز بین المللی یونیدو در حوزه فناوری نانو خواهد بود و هدف آن، بهره‌گیری از فناوری نانو در حوزه‌های شیرین‌سازی و تصفیه آب و تصفیه پساب در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف شده است.


روز جمعه ۳/۷/۸۸ سند ایجاد مرکز بین المللی فناوری نانو در ایران بین دکتر سرکار، دبیر ستاد فناوری نانو و آقای اوراماتو معاون دبیر کل یونیدو  در محل دفتر مرکزی یونیدو در وین امضا شد.

 این اولین مرکز بین المللی یونیدو در حوزه فناوری نانو خواهد بود و هدف آن، بهره‌گیری از فناوری نانو در حوزه‌های شیرین‌سازی و تصفیه آب و تصفیه پساب در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف شده است.

 این مرکز علاوه‌بر اهمیت فنی، موجب مطرح شدن قابلیت‌های علمی و فنی ایران در سطح بین المللی خواهد شد.

 دکتر سرکار، دبیر ستاد فناوری نانو روز پنجشنبه در برگشت از اتریش در کنفرانسی خبری، به تشریح این رویداد و دیگر روابط بین المللی ستاد خواهند پرداخت.

در نیمه‌نخست سال ۱۳۸۶، ستاد فناوری نانو گزارشی را در خصوص توانمندیهای ایران در حوزه تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری نانو به یونیدو ارائه نمود. سپس باتوجه به اهمیت موضوع آب و پساب در جهان، طرح ایجاد یک مرکز بین المللی فناوری نانو به صورت مشترک بین ایران و یونیدو در دستور کار طرفین قرار گرفت.

یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، در سال ۱۹۶۶ به عنوان یکی از برنامه‌های سازمان ملل متحد بنیان گذاشته شد و در سال ۱۹۸۵ به عنوان یک سازمان تحصصی ملل متحد معرفی گردید. هدف این سازمان بین المللی، گسترش و توسعه صنعتی در کشورها بوده و مقر اصلی آن در شهر وین، پایتخت کشور اتریش قرار دارد.