راهی ساده برای تشخیص استعمال کوکائین

محققان اسپانیایی از نانوذرات دارای روکش حاوی آنتی‌بادی در تشخیص استعمال کوکائین استفاده کرده‌اند.

محققان اسپانیایی از نانوذرات دارای روکش حاوی آنتی‌‌بادی در تشخیص استعمال کوکائین استفاده کرده‌‌اند. رامود آلوارز و همکارانش در دانشگاه ویگو اسپانیا، موفق به اتصال آنتی‌‌بادی‌هایی به سطح نانولوله‌های کربنی شدند که این نانولوله‌ها دارای روکشی از جنس نانوذرات نقره هستند. این آنتی‌‌بادی‌ها به‌‌صورت اختصاصی به بنزویل اسگونین (که ماحصل سوخت و ساز کوکائین در بدن است) متصل می‌گردد.

افزودن محلول حاوی بنزویل اسگونین به محیطی دارای این نانولوله‌ها، موجب اتصال آنتی‌‌بادی به بنزویل اسگونین گشته، در نهایت منجر به تغییر ساختار نانولوله‌ها می‌گردد. این گروه با کمک طیف‌‌سنجی SERS تغییر ساختار ایجادشده را رصد کرده، غلظت این ماده را تعیین کردند. در روش‌های آنالیزی رایج با SERS، مراحل آماده‌‌سازی نمونه ضروری است که طی آن از برچسب‌هایی برای شناسایی مولکول هدف استفاده می‌گردد؛ اما در این روش جدید نیازی به آماده‌‌سازی نیست.