تشریح جزئیات مرکز تحقیقات یونیدو در ایران

دبیر ستاد فناوری نانو، جزئیات مرکز تحقیقات فناوری نانو یونیدو در کشور ایران را در کنفرانسی خبری تشریح نمود. این کنفرانس خبری روز پنجشنبه ۹/۷/۸۸ در دفتر ستاد فناوری نانو برگزار شد.


دبیر ستاد فناوری نانو، جزئیات مرکز تحقیقات فناوری نانو یونیدو در کشور ایران را در کنفرانسی خبری تشریح نمود. این کنفرانس خبری روز پنجشنبه ۹/۷/۸۸ در دفتر ستاد فناوری نانو برگزار شد.

 دکتر سرکار اعلام کرد طبق سندی که با یونیدو در مقر این سازمان در وین امضاء کردیم، ایران برای مدت ۴ سال از سوی یونیدو به عنوان حوزه تمرکز تحقیقات فناوری نانو در آب انتخاب شده است.  ایشان ابراز امیدواری کرد دفتر این مرکز در ایران تا اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی با حضور دبیرکل یونیدو افتتاح شود.

 با تشکیل این مرکز، مدیریت پروژه‏های تحقیقاتی یونیدو که در ارتباط با کاربرد نانو در صنعت آب باشند به ایران سپرده خواهد شد. این عنوان می‏تواند موجب تقویت و تسهیل روابط بین‏المللی ایران در زمینۀ فناوری نانو گردد.

دکتر سرکار ضمن اشاره به سابقۀ این موضوع، توضیحاتی در خصوص توانمندی‏های ایران در زمینۀ کاربرد فناوری نانو در تصفیۀ آب ارائه کردند و پروژۀ تأمین آب شرب یکی از شهرهای استان خوزستان با کمک فناوری نانو را تشریح کردند.

در این پروژه، بناست آب رودخانه کارون با روش نانوفیلتراسیون، تصفیه شود و در یک شبکۀ انتقال خاص در اختیار مردم یکی از شهرهای استان خوزستان قرار گیرد. گفتنی است این پروژه با همکاری شرکت آب و فاضلاب خوزستان، بخش خصوصی و ستاد فناوری نانو در حال اجرا است.