همایش همگرایی فناوری‌نانو و ICT

همایش Nano-Net 2009، در روزهای ۱۸ تا ۲۰ ماه اکتبر سال جاری میلادی در شهرهای لوزان، کاتانیا و بوستون برگزار خواهد شد.

همایش Nano-Net 2009، در روزهای ۱۸ تا ۲۰ ماه اکتبر سال جاری میلادی در شهرهای لوزان، کاتانیا و بوستون برگزار خواهد شد. در همایش Nano-Net، تعامل بین فناوری‌نانو از یک طرف، و فناوری اطلاعات و ارتباطات از طرف دیگر بررسی خواهد شد.

در این همایش تلاش خواهد شد به سوال: پارادایم‌های ارتباطاتی جدید که حاصل گذر از ادوات میکرو به ادوات نانومقیاس است، کدامند؟ پاسخ داده شود. همگرایی فناوری‌نانو با رشته‌های مهندسی موجود و جدید چون نظریه ارتباطات و شبکه، حسگرها و فعال‌کننده‌ها و مهندسی زیست پزشکی باعث تغییر بنیادین عقاید ما درباره سیستم‌های کارا و طراحی شبکه خواهد شد.

در همایش Nano-Net بستر مناسب برای بررسی تکنیک‌های جدید در مدل‌سازی، طراحی، شبیه‌سازی و ساخت سیستم‌های نانومقیاس فراهم می‌شود.

برخی از محورهای این همایش عبارتند از:

فناوری‌های ساخت و ادوات نوظهور مبتنی بر فناوری‌نانو؛ نانولوله‌های کربنی، نانوسیم‌ها، نانوذرات، ادوات گرافن، پردازش ملکولی و خودآرایی، نانوالگودهی و… .

مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها و ادوات نانو؛ تعیین مشخصات فیزیکی و مدل‌سازی نانوادوات، CAD برای نانوادوات و ارتباطات و … .

نانومواد، نانوفتونیک‌ها؛ پوشش‌ها و سطوح، دنریمرها، تکنیک‌های تولید و کاربردشان در نانوالکترونیک، ذخیره انرژی، کاتالیزورها و …

نانوالکترونیک و طراحی؛ طراحی حافظه‌ها و پردازنده‌ها در مقیاس نانو، پارادایم‌های محاسباتی جدید، الکترونیک کوانتوم و …

قابلیت اطمینان و تولرانس خطا؛

شبکه‌های مبتنی بر فناوری‌نانو؛ نانوکدینگ، کاربردهای نظریه شبکه پیچیده، مدل‌سازی کانال‌های ارتباطاتی نانو زیست‌فناوری و … .

کاربردها و پارادایم‌های نانو زیست‌فناوری؛

خودآرایی نانوحسگرها؛

نانو مکاترونیکس؛و

موضوعات نوظهور در فناوری‌نانو .