تاکید برنامه‌سازان بر تقویت اطلاع‌رسانی فناوری نانو

تعدادی از برنامه سازان و کارشناسان صدا و سیما که در زمینه فناوری نانو فعالیت می کنند، در کارگاه آموزشی ژورنالیست علمی با محوریت فناوری نانو، بر گسترش و تقویت اطلاع‌رسانی این فناوری تاکید کردند. این کارگاه آموزشی، روزهای ۱۵ تا ۱۷ مهر ماه با تلاش گروه دانش رادیو جوان و حمایت کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو، برگزار شد.


تعدادی از برنامه سازان و کارشناسان صدا و سیما که در زمینه فناوری نانو فعالیت می کنند، در کارگاه آموزشی ژورنالیست علمی با محوریت فناوری نانو، بر گسترش و تقویت اطلاع‌رسانی این فناوری تاکید کردند.

این کارگاه آموزشی، روزهای ۱۵ تا ۱۷ مهر ماه با تلاش گروه دانش رادیو جوان و حمایت کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو، برگزار شد. 

آقای محمد تقی یاسینی، استاد دانشگاه و کارشناس ارتباطات و رسانه به همراه خانم زهرا صفائیان، کارشناس رسانه و مدیر طرح و برنامه شبکه رادیویی تهران، مباحث کلیدی در ژورنالیسم علمی را برای بیست نفر از برنامه سازان و کارشناسان شبکه‌های مختلف صدا و سیما تشریح کردند. کارشناسانی از بخش‌های مختلف ستاد فناوری نانو نیز درمورد جنبه‌های مختلف فناوری نانو و سیاست‌های توسعه این فناوری در ایران صحبت کردند. 

در یکی از بخش‌های این دوره، برنامه‌سازان در چهار تیم کاری با حضور کارشناسان فناوری نانو، ساخت یک برنامه در زمینه این فناوری را با رعایت نکات علمی و هنری تمرین کردند.  در روز پایانی کارگاه، تقریباً تمامی شرکت کنندگاه، ضمن ابراز خرسندی از آموخته‌های خود در این دوره، بر نکات زیر تاکید کردند:

  1. *. تقویت ارتباط ستاد فناوری نانو و عوامل اصلی تولید برنامه در صدا و سیما؛
  2. *. تداوم برگزاری جلسات آشناسازی کارشناسان رسانه‌ها با مفاهیم علمی و کاربردی فناوری نانو؛
  3. *. عمق بخشیدن به مباحث اطلاع رسانی فناوری نانو و محدود نشدن به مخاطب عام؛
  4. *. تولید محتواهای آموزشی متنوع به تناسب سطح مخاطب؛
  5. *. تولید محتواهای تصویری مناسب و استفاده از تصاویر داخلی به جاری تصاویر خارجی.