همکاری آمریکا و سوئد در زمینه فناوری ‌نانو

نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا (USAF) با یک کنسرسیوم سوئدی، به دنبال توسعه فناوری‌هایی برای استانداردسازی و کوچک‌سازی ادوات الکترونیک برای شرکت گریپن سوئد و نیروی هوایی آمریکا هستند.

نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا (USAF) با یک کنسرسیوم سوئدی به رهبری
Försvarets Materielverk (FMV)، در قالب یک پیمان همکاری به دنبال توسعه فناوری‌هایی
برای استانداردسازی و کوچک‌سازی ادوات الکترونیک برای شرکت گریپن سوئد و نیروی
هوایی آمریکا هستند. شرکت Uppsala-based ÅAC Microtec یک شرکت فعال در عرصه
فناوری‌نانو، شریک نیروی هوایی آمریکا در این مشارکت خواهد بود.

آژانس اطلاعات دفاعی سوئد (FMV) نیز حمایت‌های مالی و فنی را برای این پروژه
فراهم می‌کند. سهم شرکت ÅAC Microtec در این طرح ۳ میلیون دلار است.

هدف اصلی این پیمان آمریکایی- سوئدی، شناسایی فناوری‌ها و سیستم‌های بهبود
یافته برای ساخت عناصر میکرو الکترونیک با ابعاد ۳۰۰ برابر کوچکتر از
استانداردهای صنعتی موجود است.

قراردادی که توسط USAF به امضا رسیده است، کشور سوئد را در زمره اولین کشورهایی
قرار می‌دهد که استاندارد الکترونیک هواپیما برای کوچک‌سازی و توسعه سطوحی برای
سیستم‌های الکترونیک را ارائه می‌کند.

فناوری‌های کوچک شده جدید حاصل از این پروژه مشترک، در برنامه‌های تجهیزات
نانوی شرکت گریپن استفاده خواهد شد. هدف این طرح، کوچک کردن اندازه عناصر
الکترونیک برای نسل بعدی هواپیمای گریپن JAS 39 است.

وظیفه شرکت AAC Microtec در این مشارکت، یافتن راهکارهای مبتنی بر فناوری‌نانو
برای کوچک کردن اندازه‌های عناصر، کاهش اندازه و وزن رایانه‌های آن‌بورد، و
اندازه و وزن سیستم‌های حسگر و تجهیزات نظامی الکترونیک است.