تشخیص سرطان با نانوذرات طلا

دانشمندان چینی با به‌کار بردن نانوذرات طلا به عنوان پروب فلورسانت فوق‌حساس موفق به شناسایی زیست‌نشانه‌های سرطان در خون شده‌اند. این روش به دلیل حساسیت بسیار بالا از روش‌های جاری موفق‌تر بوده و همچنین می‌تواند برای شناسایی مستقیم DNA ویروسی و باکتریایی به‌کار رود.

دانشمندان چینی با به‌کار بردن نانوذرات طلا به عنوان پروب فلورسانت فوق‌حساس موفق
به شناسایی زیست‌نشانه‌های سرطان در خون شده‌اند. این روش به دلیل حساسیت بسیار
بالا از روش‌های جاری موفق‌تر بوده و همچنین می‌تواند برای شناسایی مستقیم “DNA”
ویروسی و باکتریایی به‌کار رود.

این دانشمندان در این مطالعه با بکارگیری این نانوذرات موفق به شناسایی پاد‌ژن
کارسینوامبریونیک (CEA) و پروتئین جنینی آلفا (AFP) شده‌اند که از جمله مهمترین
زیست‌نشانه‌های در تشخیص سرطان‌های مختلف نظیر کبد، شش و سینه هستند.

جیکون رِن از محققان این گروه معتقد است حساسیت روش ابداعی‌شان تا چندین مرتبه
بزرگی از روش‌های موجود بیشتر بوده و حجم تشخیص کمتر از یک فمتولیتر بوده و حجم
نمونه‌ی مورد نیاز تا حد نانولیتر هم قابل کاهش است.
 

این محققان برای تشخیص میزان نشانه‌ها،
نانوذرات طلا را به پادتن‌ها متصل کردند. به‌عنوان مثال، برای CEA آنها دو نوع
متفاوت از نانوذرات، هر کدام با یک پادتن متفاوت، ساختند. هنگام مخلوط‌کردن
آنها با همدیگر در یک محلول حاوی CEA، این زیست‌نشانه‌ها فوراً به هر دو نوع
نانوذره متصل‌شده، تشکیل دیمر داده و تعداد کل نانوذرات در محلول را کاهش دادند.
این کاهش با اندازه‌گیری کاهش تعداد فوتون‌های ساطع‌شده از این نانوذرات طلا
هنگامی که از زیر اشعه‌ی لیزر متمرکز عبور می‌کنند، قابل مشاهده است. با افزایش
زیست‌نشانه‌ها این کاهش بیشتر می‌شود.

همچنین این محققان با اتصال این نانوذرات به ژن‌هایی که به توالی خاصی از “DNA”
متصل می‌شوند؛ استفاده آنها در شناسایی “DNA” در ویروس‌ها و باکتری‌ها بدون
افزایش در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، را پیشنهاد کرده‌اند.

این محققان نتایج خود را در مجله‌‌ی J. Am. Chem. Soc. منتشر کرده‌اند.