آلیاژهای نانوبلوری و نانومواد مغناطیسی جدید

عنوان: Novel Nanocrystalline Alloys and Magnetic Nanomaterials
ویراستار: Brian Cantor
شمارهی شابک: ۰۸۴۹۳۱۶۵۳۷
تعداد صفحات: ۳۲۵
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: Taylor & Francis
قیمت: ۲۰۹ دلار

عنوان: Novel Nanocrystalline
Alloys and
Magnetic
Nanomaterials

ویراستار: Brian Cantor

شمارهی شابک: ۰۸۴۹۳۱۶۵۳۷

تعداد صفحات: ۳۲۵

تاریخ انتشار: ۲۰۰۵

انتشارات: Taylor & Francis

قیمت: ۲۰۹ دلار

مواد نانوبلوری  که ساختارهایی در محدودهی
۱-۱۰۰ nm دارند  خواص ساختاری، الکتریکی، مغناطیسی و
نوری قابل توجهی را از خود نشان می
دهند که میتوان
از آن در کاربردهای ساختاری و غیر ساختاری گسترده
ای
استفاده کرد. از جمله کاربردهای بالقوه
ی این نانومواد
می
توان به استفاده از آنها در صنایع اتومبیل‌‌سازی،
الکترونیک، هوا
فضا، پوشاک، شیمیایی، سوخت و روانکاری
و محدوده
های کاربردی (شامل نمایشگرهای صفحه‌‌تخت
تا ایمپلنت
‌‌ها) اشاره کرد.

در این کتاب مروری جامع و کامل بر این حوزهی
در حال رشد ارائه شده
است و شامل آلیاژهای نانوبلوری و
آمورف، نانومواد جدید (نانوکامپوزیت
ها و نانولوله‌‌ها)،
همچنین نگاهی به نانومواد مغناطیسی و کاربردهای آنها دارد. در این کتاب بر اساس
چهارمین سمینار مواد
oxfordkobe،
از همکاری محققان پیشرو در دانشگاه
ها و صنایع موجود در
سراسر اروپا و ژاپن استفاده شده
‌‌است.

فهرست مطالب

۱- ترمودینامیک مواد نانوبلوری؛

۲- آلیاژهای آمورف نانوساختار؛

۳- آلیاژهای نانوبلوری، شبه نانوبلوری و آمورف
Al و Mg

۴- نانوتبلور در آلیاژهای ‌Al

۵- آلیاژهای AlFe
نانوساختار با استحکام بالا؛

۶- آلیاژهای Ni نانوبلور رسوب‌‌نشانی‌‌شده؛

۷- آلیاژهای آمورف Ni، Cu
و
Ti

۸- شبه نانوتبلور در آلیاژهای Zr

۹- نانوکامپوزیتهای شبه
تبلور؛

۱۰- نانواپتوالکترونیک؛

۱۱- نانوتبلور در فولادها بهوسیلهی
تغییر شکل شدید؛

۱۲- تغییر شکل شدید؛

۱۳- نانوکامپوزیتهای سرامیک- فلز؛

۱۴- نانوکامپوزیتهای آلومینا/ سیلیکون کاربید؛

۱۵- لایههای دانهای
میکروساخت؛

۱۶- نانوبلورهای Fe و Ni

۱۷- آلیاژهای FeMB
نانوبلور؛

۱۸- پیشرفتها در مواد مغناطیسی نرم نانوبلور؛

۱۹- کاربردهای مواد مغناطیسی نرم نانوبلور؛

۲۰- مغناطیسهای دایمی نانوکامپوزیت
NdFeB.