نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی نانو

نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی نانو، ۲۰ مهرماه سال جاری، با حضور بیش از ۶۰ تن از مدیران و کارشناسان منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، در موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد ایران برگزار شد.

نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی نانو، ۲۰ مهرماه سال جاری، با حضور بیش از ۶۰ تن از
مدیران و کارشناسان منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، در موسسه تحقیقات
پیشرفته فرآوری مواد ایران برگزار شد.

در ابتدای آقای مهندس عسگرزاده (مدیر آزمایشگاه‌های موسسه تحقیقات پیشرفته
فرآوری مواد معدنی ایران) ضمن خوش‌آمدگویی، به معرفی فعالیت‌های مرکز فرآوری
مواد معدنی ایران پرداخت.

در ادامه مهندس اسدی‌فرد (مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو)، افزایش مشارکت
آزمایشگا‌ه‌ها در مدیریت و راهبری شبکه و افزایش سطح همکاری آزمایشگاه‌ها با
همدیگر را از اهداف مهم شبکه در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بیان کرد و افزود: «برای
دستیابی به این مهم، اجرای طرح ‌کارانه آزمایشگاه‌ها، می‌تواند تأثیر قابل
توجهی بر بهبود عملکرد آزمایشگاه‌ها، افزایش درآمد آنها و ارتقای کیفیت خدمات و
مشتری‌مداری آنها داشته باشد».

تشکیل گروه هم‌اندیشی برای افزایش همکاری‌های شبکه‌ای آزمایشگاه‌ها از طریق
تعامل بیشتر مراکز با یکدیگر و با ستاد نانو از مسائلی بود که مهندس محرمی (مدیر
ارشد آزمایشگاه‌های مرکز متالورژی رازی) در ادامه این نشست مطرح کرد.

خانم مهندس صادق‌حسنی (پژوهنده ارشد پژوهشگاه صنعت نفت) نیز راهکارهایی را برای
افزایش و بهبود خدمات‌رسانی دستگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی ارائه نمود.

در ادامه بسیاری از مدیران فعال شبکه به معرفی آزمایشگاه خود و فعالیت‌های آن
پرداخته و در نهایت پیشنهادات و نظرات خود را پیرامون ایجاد تعامل بیشتر شبکه و
آزمایشگاه‌ها ارائه دادند.

در پایان نیز از کارشناسان و رابطان نمونه شبکه آزمایشگاهی در دو دوره اخیر
شبکه (دوره ششم و هفتم) قدردانی و جوایز و لوح تقدیرهایی نیز به پاس فعالیت‌های
بی‌دریغشان، از سوی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به آنها تقدیم شد.