انقلاب در درمان دارویی به کمک نانوذرات جدید

محققان در دانشگاه واشنگتن یک ترکیب نانوذره ـ سم را توسعه داده‌اند که با افزودن آن به سلول‌های توموری در حال رشد در محیط کشت، مانع از پیشرفت سرطان مغز می‌شود.

محققان در دانشگاه واشنگتن یک ترکیب نانوذره ـ سم را توسعه داده‌اند که با افزودن
آن به سلول‌های توموری در حال رشد در محیط کشت، مانع از پیشرفت سرطان مغز می‌شود.

هم‌اکنون گروهی از همین محققان به راهنمایی دکتر ژانگ نوع جدید و کارامدتری از
این نانوذره‌ـ سم را ساخته‌اند که با تزریق به حیوانات، می‌تواند از سدهای خونی‌ـ
مغزی(BBB) عبور و وجود تومورها را در مغز آشکار نمایند.

این عوامل نانوذره‌ای جدید ـ که دکتر ژانگ و همکارانش در مجله‌ی تحقیقات سرطان
توضیح داده‌اند ـ از یک نانوذره‌ی اکسید آهن ساخته می‌شود که با پلیمر زیست‌سازگاری
پوشش شده‌است که می‌تواند نانوذره را به‌صورت طبیعی از لایه‌های نفوذناپذیر
سلول که سیستم خونی مغز را از بقیه‌ی بدن جدا می‌سازند، عبور دهد.

برای هدف‌گیری تومورهای مغزی، محققان کلروتوکسین را که ترکیبی از زهر عقرب است
و تمایل قابل توجهی به سلول‌های توموری دارد به آن متصل کردند.

علاوه بر این، یک مولکول فلورسنت را به‌عنوان یک عامل تصویر برداری(ردیابی) به
این نانوذره متصل کردند.

نانوذره ی مذکور به خودی خود سیگنال‌های MRI مناسبی را منتشر می‌کند.

بررسی نتایج نشان می‌دهد که نانوذرات موجب بهبود کیفیت تمایز(کنتراست) موجود
میان MRI و آن دسته از تصاویر نوری می‌شود که در حین جراحی کاربرد دارند تا محل
دقیق تومور را در طول جراحی نشان دهد.

به گفته‌ی دکتر ژانگ، یکی از تفاوت‌های سرطان‌های مغزی با انواع دیگر آن در این
است که آنها بسیار مهاجم هستند و به بافت‌های مجاور حمله کرده و هیچ مرز روشن و
واضحی بین بافن های عادی مغز و بافت های توموری دیده نمی شود.

ناتوانی تشخیص مرز مشخص میان بافت‌های توموری و سالم، جراحی را مشکل می‌کند.

به عقیده‌ِی دکتر ژانگ، تزریق این نانوذرات با رنگ مادون قرمز، موجب افزایش
کنتراست موجود میان بافت توموری و بافت سالم خواهد شد و در حین جراحی، جراحان
می‌توانند مرز موجود میان این بافت‌ها را به‌وضوح ببینند. ما این روش را
رنگامیزی مغزی و یا آشکارسازی تومورهای مغزی می‌نامیم”.

محققانی از مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون و بیمارستان کودکان و مرکز پزشکی
منطقه نیز در این تحقیق همکاری داشته‌اند.