ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر در زمینه فناوری‌نانو

بر اساس یک نظرسنجی جامع از ۱۰۰۱ شهروند آمریکایی، ۹۰ درصد مردم آمریکا بر این باورند که باید به عامه مردم درباره توسعه فناوری‌های نوظهور، اطلاع رسانی بهتری صورت گیرد.

فناوری‌نانو و زیست‌شناسی ترکیبی دو حوزه نوظهوری هستند، که به عنوان دو حوزه‌ی با
آینده درخشان در زمینه اکتشافات علمی مورد توجه مجامع علمی در کشورهای مختلف
قرار گرفته‌اند. با این وجود، تحقیقات نشان می‌دهد که عامه مردم غالبا به طور
کامل از این علوم و کاربردهای آنها بی‌اطلاع هستند.

بر اساس یک نظرسنجی جامع از ۱۰۰۱ شهروند آمریکایی، که توسط پیتر هارت و در قالب
پروژه نانوفناوری‌های نوظهور (PEN) انجام شده است، ۹۰ درصد مردم آمریکا بر این
باورند که باید به عامه مردم درباره توسعه فناوری‌های نوظهور، اطلاع رسانی
بهتری صورت گیرد.

به طور کلی دولت و صنعت در زمینه اطلاع‌رسانی و مشارکت عامه مردم در زمینه
توسعه‌های علمی که دارای اثرات دگرگون‌سازی بر جامعه هستند، ضعیف عمل کرده‌اند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که برای تضمین سرمایه‌گذاری‌های آتی در این حوزه به
ارتباطات بهتری نیاز است.

همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که اظهار کرده‌اند درباره
فناوری‌نانو اطلاعات کمی دارند، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس
نظرسنجی جدید، ۳۰ درصد جامعه آماری تحقیق درباره فناوری‌نانو اطلاعات نسبتا
زیادی داشتند.

علی‌رغم انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه علم و فناوری‌نانو و وجود بیش از
۱۰۰۰ محصول مبتنی بر این فناوری در بازار، افزایش آگاهی عمومی در زمینه
فناوری‌نانو طی ۴ سال گذشته بسیار کم بوده است. واضح است که اطلاعات کمی راجع
به این فناوری مهم و جدید به اطلاع عامه مردم رسانده می‌شود.