تصویربرداری از سرطان سینه با استفاده از نانوذرات

پژوهشگران آمریکایی نانوذرات جدیدی ساخته‌اند که می‌توانند در تشخیص زودهنگام سرطان سینه مورد استفاده قرار بگیرند.

روش‌های فعلی تشخیص سرطان سینه دارای مشکلاتی همچون حساسیت پایین، تفکیک‌پذیری فضایی محدود و نیاز به استفاده از فناوری‌های پیچیده و گران مبتنی بر ایزوتوپ‌های رادیواکتیو هستند. گزارش جدیدی که توسط محققان «مرکز نانوفناوری موسسه فناوری Emory-Georgia برای تومورشناسی شخصی‌شده و پیش‌گویانه» منتشر شده است، نشان می‌دهد نانوذرات اکسید آهن هدفگیر می‌توانند بر این مشکلات فائق آمده و به عنوان عوامل تصویربرداری جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه عمل نمایند.

این گروه پژوهشی به رهبری دکتر لیلی یانگ و دکتر هوئی مائو، هر دو از دانشکده پزشکی دانشگاه Emory، نوع جدیدی از نانوذرات را توسعه داده‌اند که از یک تک‌بلور اکسید آهن پوشیده شده با یک پلیمر ساخته شده است. این پلیمر هم هسته مغناطیسی را پایدار می‌کند و هم نقاط اتصالی برای پپتیدهای هدفگیر تومور و عوامل فلورسانس فراهم می‌آورد. پپتید هدفگیر بخشی از یک مولکول به نام فعالساز پلاسمینوژن (plasminogen)) از نوع اوروکیناز (urokinase) است؛ این جزء از مولکول ذکر شده به گیرنده‌ای متصل می‌شود که بیان آن توسط سلول‌های سرطان سینه بیش از اندازه صورت می‌گیرد.

در مطالعات اولیه‌ای که توسط این پژوهشگران روی سلول‌های سرطان سینه کاشت شده صورت گرفت، نشان داده شد که این نانوذرات به صورت اختصاصی توسط سلول‌های سرطانی جذب می‌شوند و هیچ نوع سلول دیگری آنها را جذب نمی‌کند. آنها توانستند با استفاده از میکروسکوپی فلورسانس استاندارد از این نانوذرات تصویربردای کنند (با تشخیص مولکول‌های رنگی فلورسانس».

سپس این محققان نانوذرات تولید شده را به موش‌های حامل تومورهای انسانی تزریق کردند. پس از ۵ ساعت، نانوذرات تزریق شده به راحتی توسط یک روبشگر تصویربرداری تشدید مغناطیسی تجاری در تومورها شناسایی شدند. بر خلاف نانوذرات غیرهدفگیر، میزان جذب این عوامل تصویربرداری جدید توسط کبد و طحال بسیار پایین بود. ویژگی هدفگیری این نانوذرات با استفاده از تصویربرداری فلورسانس تأیید شد؛ از این روش تصویربرداری می‌توان در حیواناتی به کوچکی موش نیز بهره برد.

هزینه این کار تحقیقاتی توسط NCI Alliance for Nanotechnology in Cancer تأمین شده است. این مرکز یک پیشگامی جامع است که برای تسریع استفاده از فناوری نانو در پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان طراحی شده است. جزئیات این کار در مجله Clinical Cancer Research در مقاله‌ای با عنوان زیر منتشر شده است:

“Receptor-targeted nanoparticles for in vivo imaging of breast cancer”

پژوهشگرانی از دانشگاه ایالتی جرجیا و شرکت Ocean Nanotech, LLC نیز در این مطالعه مشارکت داشته‌اند. خلاصه این مقاله در سایت مجله در دسترس است.