جانمایی غرفه ها در دومین جشنواره فناوری نانو مشخص شد

شرکت‌ها و موسسات شرکت کننده در دومین جشنواره فناوری نانو ، در ۷ بخش مجزا دسته بندی شده اند و محل هر غرفه با شماره غرفه مشخص شده است.


دومین جشنواره فناوری نانو با حضور ۲۰۰ غرفه ، روزهای ۱۳ تا ۱۷ آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود. شرکت‌ها و موسسات شرکت کننده در دومین جشنواره فناوری نانو ، در ۷ بخش مجزا دسته بندی شده اند و محل هر غرفه با شماره غرفه مشخص شده است. اسامی کامل غرفه‌ها به همراه شماره‌های آنها در بخش شرکت کنندگان سایت جشنواره قرار دارد.

برای مشاهده محل غرفه به نشانی http://www.nano.ir/exhibition بخش شرکت کنندگان مراجعه کنید.

مناطق مختلف جشنواره:

* منطقه ۱ (A): تحقیقات (شامل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها)

* منطقه ۲ (B): نهادهای دولتی (شامل نهادهای دولتی )

* منطقه ۳ (C): ترویج (شامل انجمن ها، نشریات، رسانه ها و شرکت های آموزشی)

* منطقه ۴(D): فروشگاه (شامل شرکت های بازرگانی)

* منطقه ۵ (E,I): فناوری (شامل شرکت‌های فعال، نوپا و مراکز رشد)

* منطقه ۶ (F): کریدور فناوری (شامل شرکت های خدماتی و صندوق های مالی)

* منطقه ۷ (H): آزمایشگاه (شامل آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تجهیزات ساز)