فناوری‌نانو و امنیت

موسسه فناوری‌نانو (IoN) در چارچوب پروژه observatoryNANO، در حال بررسی نقش فناوری‌نانو و سایر فناوری‌های جدید برای کمک به حل مسائل پیچیده امنیتی در دنیا است.

جنایت‌های سازمان‌ یافته، تروریسم، اغتشاشات شهری، و بلایای طبیعی در جوامع مختلف رخ داده و ابعاد آنها هر روز پیچیده‌تر می‌شود. برای مقابله با چنین تهدیداتی، تیم‌های واکنش سریع و امنیت شهری به دنبال فناوری‌های جدیدی هستند تا روش‌های شناسایی دقیق، سریع و حساس‌تری را ارائه ‌کنند. ابزارهایی که به طور اثربخش با پیامدهای چنین رویدادهایی مقابله کرده و امنیت بیشتری را برای افراد جامعه فراهم آورند.

موسسه فناوری‌نانو (IoN) در چارچوب پروژه observatoryNANOکه از طریق اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، در حال بررسی نقش فناوری‌نانو و سایر فناوری‌های جدید برای کمک به حل چنین مسائل پیچیده امنیتی است. همایش فناوری‌های همگرا برای امنیت قرن ۲۱، متخصصان کشورهای مختلف را گردهم می‌آورد تا آخرین یافته‌های تحقیقاتی خود را در حوزه‌های زیر ارائه کنند:

شناسایی مواد خطرناک؛

واکنش به رویداد‌های بحرانی؛

ابزارهای حفاظت از افراد و زیرساخت‌ها؛ و

شناسایی افراد و کالاها.

جامعه هدف این همایش IoN سازمان‌های دولتی،گروه‌های صنعتی، شرکت‌های نوپای فناوری‌محور علاقمند به بررسی چالش‌های امنیتی هستند.

این همایش در روز ۲۵ نوامبر سال جاری میلادی در دانشکده رویال، در شهر لندن برگزار خواهد شد.