همکاری عربستان با انگلیس در زمینه فناوری‌نانو

شرکت مشاوره‌ای نانو بیو به عنوان نماینده دولت انگلیس با یکی از نهادهای تحقیقاتی مهم خاورمیانه در کشور عربستان سعودی، در زمینه تحقیق و توسعه کاربردهای زیست‌محیطی علم و فناوری‌نانو همکاری می‌کند.

شرکت مشاوره‌ای نانو بیو (Bio Nano Consulting)) به عنوان نماینده دولت انگلیس با یکی از نهادهای تحقیقاتی مهم خاورمیانه در کشور عربستان سعودی، در زمینه تحقیق و توسعه کاربردهای زیست‌محیطی علم و فناوری‌نانو همکاری می‌کند.

ارزش این توافق‌نامه همکاری ۲ میلیون پوند است که در چارچوب آن در طی ۲ سال، شرکت BNC و همکاران لندنی آن، از تخصص مرکز فناوری‌نانوی لندن (LCN) و در قالب پروژه‌ای مشترک بین دانشگاه کالج لندن و دانشگاه امپریال از طریق دو پروژه مهم به دنبال بررسی کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه‌های زیست‌محیطی هستند.

اهدف این پروژه همکاری مشترک عبارتند از:

توسعه نانوکاتالیزورهایی برای تصفیه آب؛ و

طراحی و توسعه نانوکاتالیزورهایی برای ساخت مواد شیمیایی ناب.

در چارچوب این پروژه، شرکتBNC به دنبال توسعه دانش نانوساختارها در پیل‌های خورشیدی و نانومترولوژی جهت تکمیل کاتالیزورهای خانگی و تعیین مشخصات آنها در خاورمیانه است.

همچنین شرکت BNC در قالب پروژه دوم، با استفاده از تسهیلات فناوری‌نانوی LNC به دنبال توسعه کاتالیزورهای ناهمگن سازگار با محیط زیست است. توسعه نانوکاتالیزورهای ناهمگن منجر به کاهش جریان‌های زاید شده و تفکیک و استفاده مجدد از کاتالیزورها را تسهیل می‌کند.