استفاده از فناوری‌نانو در صنعت نفت و گاز

در خلال دومین همایش بین‌المللی فناوری‌نانو در مسکو، ستاد توسعه فناوری‌نانوی روسیه(RUSNANO) و شرکت لوکویل (LUKOIL)، توافق‌نامه همکاری راهبردی در زمینه فناوری‌نانو به امضا رساندند.

در خلال دومین همایش بین‌المللی فناوری‌نانو در مسکو، ستاد توسعه فناوری‌نانوی روسیه(RUSNANO) و شرکت لوکویل (LUKOIL)، توافق‌نامه همکاری راهبردی در زمینه فناوری‌نانو به امضا رساندند.

بر اساس این توافق‌نامه جدید، طرفین همکاری‌های خود را در زمینه تجاری‌سازی فناوری‌نانو و استفاده از کاربردهای مختلف این فناوری نوظهور در صنعت نفت و گاز توسعه خواهند داد.

در قالب این توافق‌نامه، RUSNANO اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه گروه LUKOIL را در زمینه پروژه‌های مبتنی بر فناوری‌نانو در بخش نفت و گاز فراهم خواهد کرد. طرفین این توافق‌نامه پروژه‌ها و مناطق اولویت‌دار را شناسایی کرده و تلاش خواهند کرد با استفاده از امکانات تولیدی شرکت LUKOIL از آنها بهره‌برداری کنند.

هر دو طرف برای اجرای این توافق‌نامه، طی مدت یک ماه با تشکیل یک کارگروه، فرایندهای تهیه و اجرای پروژه‌ها و عملیات اولویت‌دار را هماهنگ خواهند کرد. به طور کلی اجرای این توافق‌نامه مشترک توسط معاون ستاد فناوری‌نانوی روسیه و شرکت لوکویل انجام خواهد شد.

صنعت نفت و گاز در زمینه استفاده از فناوری‌های جدید برای اکتشاف، استخراج، پردازش هیدروکربن‌ها و تولید محصولات پتروشیمی از صنایع پیشگام دنیا محسوب می‌شود. در این راستا RUSNANO به دنبال توسعه استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت نفت و گاز است.