توجه ویژه سفیر کشور اوکراین به غرفه آموزش عمومی

سفیر کشور اوکراین آقای ایهرو لهینو در اولین روز جشنواره فناوری نانو به بازدید از غرفه آموزش آموزش عمومی آمد و توجه ویژه‌ای به این بخش داشت.
آقای ایهرو لهینو در گفتگو با گروه خبری سایت ستاد ویژه توسعه نانو، سطح نمایشگاه را بسیار خوب ارزیابی کرده و پیشرفت ایران را در زمینه نانو قابل توجه دانست.

سفیر کشور اوکراین آقای ایهرو لهینو در اولین روز جشنواره فناوری نانو به بازدید از
غرفه آموزش آموزش عمومی آمد و توجه ویژه‌ای به این بخش داشت.

آقای ایهرو لهینو در گفتگو با گروه خبری سایت ستاد ویژه توسعه نانو، سطح نمایشگاه
را بسیار خوب ارزیابی کرده و پیشرفت ایران را در زمینه نانو قابل توجه دانست.

در ادامه آقای لهینو به تمایل کشور اوکراین به همکاری مشترک شرکت‌های ایرانی و
اوکراینی در زمینه نانو اشاره کرد و افزود: «همکاری دو شرکت سایش ردایان پرشیا و
OXADO در زمینه ساخت روغن همچون موتورهای مبتنی بر فناوری نانو از جمله همکاری‌های
این دو کشور ایران و اکراین بوده است.

یکی از همراهان سفیر کشور اوکراین در بیان سطح کیفی وضعیت ایران در زمینه نانو گفت:
«سازمان ملل، ایران را به عنوان قطب نانو در منطقه و کشوری مستعد برای تحقیقات در
زمینه فناوری نانو برگزیده، که این خود بیانگر سطح ایران در تحقیقات فناوری نانو
است».

وی در پایان تاکید کرد که با استفاده از پتانسیل خریداران و مصرف‌کنندگان ایرانی
می‌توان سطح نمایشگاه را تا حد بسیار زیادی ارتقا بخشید.