گفتگو با دکتر سالارآملی در جشنواره فناوری نانو

امروز چهارشنبه ۱۳/۸/۸۸ جمعی از مسئولان در بازدید از نمایشگاه توانمندی ملی فناوری نانو با حضور خود نمایشگاه را به هیجان آوردند.
دکتر سالارآملی، معاون فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در مصاحبه با بخش خبر سایت ستاد ویژه فناوری نانو گفت: «با توجه به اینکه کشور ما در سال‌های اخیر فعالیت‌های بی‌شماری در زمینه توسعه فناوری نانو انجام داده است، دولت جدید قصد دارد که با همکاری با بخش صنعت تمام راه‌های لازم را برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی در زمینه استفاده از محصولات نانو، همچنین افزایش تولیدات محصولات نانو بکار گیرد».

امروز چهارشنبه ۱۳/۸/۸۸ جمعی از مسئولان در بازدید از نمایشگاه توانمندی ملی فناوری
نانو با حضور خود نمایشگاه را به هیجان آوردند.

دکتر سالارآملی، معاون فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در مصاحبه با بخش
خبر سایت ستاد ویژه فناوری نانو گفت: «با توجه به اینکه کشور ما در سال‌های اخیر
فعالیت‌های بی‌شماری در زمینه توسعه فناوری نانو انجام داده است، دولت جدید قصد
دارد که با همکاری با بخش صنعت تمام راه‌های لازم را برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی
در زمینه استفاده از محصولات نانو، همچنین افزایش تولیدات محصولات نانو بکار گیرد».

دکتر سالارآملی در ادامه تاکید کرد: «صنعت نانو در ایران، به عنوان یکی از اصول
پیشرفت علم و فناوری است که امیدواریم در سال‌های آینده، با فعالیت ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو، شاهد توسعه پژوهش‌های بیشتری در حوزه علوم و فناوری نانو باشیم.