حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان

در اولین ساعات شروع به کار جشنواره فناوری نانو دکتر سالار آملی معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در محل برگزاری جشنواره حضور یافتند.

در اولین ساعات شروع به کار جشنواره فناوری نانو دکتر سالار آملی معاون معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری، در محل برگزاری جشنواره حضور یافتند.

در پاسخ به سوالات خبرنگاران، مبنی بر حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از
شرکت‌هایی که در زمینه صادرات و یا تولید انبوه محصولات نانو فعالیت دارند، گفت:
«ما سعی می‌کنیم تا حد ممکن از شرکت‌هایی که در زمینه صادرات محصولات مبتنی بر
فناوری نانو حرکت می‌کنند، حمایت ‌نماییم ولی این حمایت محدود بوده و نیاز به زمان
دارد».

وی به اختصاص ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار، در سال گذشته برای حمایت از شرکت‌های
دانش‌بنیان تحت نظر پارک‌ها و مراکز رشد و همچنین ۱۵۰ میلیارد ریال حمایت از
شرکت‌های دانش‌بنیانی که در خارج از مراکز رشد و پارک‌ها هستند اشاره نمود. همچنین
به اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد خبر داد. وی در ادامه خاطرنشان کرد که این حمایت‌ها
باید در راستای هدف‌های متعالی بوده و بهتر است افراد نوآور از این امکانات به
بهترین نحو بهره‌مند گردند.