نانو از زبان تئاتر

غرفه نمایش عمومی در دومین جشنواره فناوری نانو، بازدیدکنندگان را به تماشای تئاتر زندۀ «سفر به دنیای نانو» دعوت می‌کند.

غرفه نمایش عمومی در دومین جشنواره فناوری نانو، بازدیدکنندگان را به تماشای تئاتر
زندۀ «سفر به دنیای نانو» دعوت می‌کند.

غرفه نمایش عمومی با ابتکاری جالب همه‌روزه در مرکز این غرفه، اقدام به برگزاری
تئاتری بدون کلام، برای آموزش مفاهیم بنیادی فناوری نانو، کرده است.

کارگردان این تئاتر، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه فناوری نانو گفت: «این
تئاتر به دنبال بیان مفهوم خاصی نیست؛ بلکه با موسیقی و نمایش زنده، به دنبال بیان
دنیای کوچک نانو است».

در این تئاتر که در مرکز غرفه آموزش عمومی برگزار می‌شود؛ به هر کدام از کاربردهای
نانو در موارد خاص پرداخته می‌شود، در حقیقت سعی بازیگران تئاتر، بر این است که در
ذهن بیننده‌ای که فقط چند دقیقه آن را تماشا می‌کند، یک تلقی بنیادی ایجاد کنند.

وی در ادامه صحبت‌هایش افزود: «این تئاتر دراماتیک بوده و قصه‌ای نیست. این تئاتر
در پی آن است که چینش مولکولی و اتمی و خود چیدمانی را به بازدیدکنندگان نشان بدهد
و وجود پنهان این عمل را در زندگی روزمره، در ذهن کنجکاو بیننده، زنده نماید».

کارگردان در پایان اظهار داشت: «سعی شده برای این نمایش، موسیقی متنی استفاده شود
که مفهوم تئاتر را بهتر برای بیننده روشن نماید و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد».