نمایش عمومی و ورود به دنیای نانو

کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو همه روزه از ساعت ۹ صبح به مدت ۴ ساعت در ضلع شمالی غرفه نمایش عمومی برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو همه روزه از ساعت ۹ صبح به مدت ۴ ساعت در ضلع
شمالی غرفه نمایش عمومی برگزار می‌شود.

مسئول کارگاه در گفت‌وگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه فناوری نانو این گونه بیان کرد
که این کارگاه که با هدف آموزش دانش‌آموزان در مقطع راهنمایی شروع به کار کرده است
و شامل چهار قسمت است؛ هر قسمت این کارگاه از ۳ یا ۴ بخش تشکیل شده که قسمت اول آن
شامل فیلم آموزشی، سخنرانی مربی کارگاه و آموزش مفهوم چینش مولکولی است.

هدف از نمایش فیلم آموزشی، القای مفهوم فناوری نانو به زبان ساده و کاربردهای
روزمره آن در زندگی است. در این قسمت، مربی کارگاه با استفاده از مثال‌های ساده و
ملموس برای دانش‌آموزان که از کتاب‌های درسی آنها گرفته شده است؛ مفاهیم پایه‌ای
نانو را به آنها معرفی می‌کند. مربی در این قسمت سعی می‌کند که توجه دانش‌آموزان را
با بیان مثال‌هایی از آیات قرآن، به عظمت خداوند و اشاره قرآن به نانو جلب کند.

در قسمت دوم کارگاه به مواردی همچون خودآرایی در فناوری نانو، شبکه کریستالی و
معرفی شبکه واحد اشاره می‌شود و با انجام آزمایش به صورت تصویری دانش‌آموزان را
به‌طور عمیق‌تری با بحث نانو آشنا می‌کند.

نکته جالب توجه در قسمت سوم کارگاه، کار عملی با جوهر، برای نشان دادن آزمایش
کروماتوگرافی برای جداسازی مواد مختلف در یک ماده مرکب است. همچنین در این بخش از
طریق نمایش فیلم به معرفی میکروسکوپ AFM می‌پردازند و مفهوم چینش بالا به پایین و
پایین به بالا را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

در بخش دیگری از کارگاه به بیان مفهوم پواسون و آموزش آن با آزمایش می‌پردازند و با
به نمایش فیلم سربازان آینده، کارگاه را به اتمام می‌رسانند.