جورچین‌های بچگی و فناوری نانو

به محض ورود به غرفه نمایش عمومی، تجمع عده زیادی از بازدیدکنندگان در ضلع شرقی این غرفه، توجه شما را به خود جلب می‌کند.

به محض ورود به غرفه نمایش عمومی، تجمع عده زیادی از بازدیدکنندگان در ضلع شرقی این
غرفه، توجه شما را به خود جلب می‌کند.

بخش مسابقه غرفه نمایش عمومی، هر بازدیدکننده‌ای را ترغیب می‌کند که جورچین‌های
موجود در این بخش را به هم متصل کند و ساختارهایی شبیه نانولوله‌های کربنی، فولورین
و … را در اندازه بسیار بزرگ شبیه‌سازی کنند. در این بخش از کودک ۶ ساله تا افراد
مسن، با اشتیاق در پی درست کردن این اشکال جالب نانوساختار هستند.

برق این اشتیاق در چشمان تمام بازدیدکنندگان وجود دارد که دوباره با درست کردن این
اشکال و اختصاص دادن زمانی برای این کار به دوران کودکی خود سفر کنند.

اشکالی که هر نفر درست می‌کند به مسئول غرفه تحویل داده می‌شود و در پایان بهترین
شکل به عنوان برنده برگزیده می‌شود. برای راهنمایی افراد در ساخت این شکل‌ها
کاغذهای راهنما روی هر میز وجود دارد.

در گفت‌وگوی بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با افرادی که در مسابقه
شرکت کرده بودند و مسن‌تر از بقیه به نظر می‌رسیدند نکات جالب توجهی وجود داشت.
آنها سعی داشتند حتماً شکل‌ها را درست کنند و بسته کامل این جورچین‌ها را برای خود
و فرزندان خود تهیه کنند.

در ادامه یکی از افراد متخصص در زمینه نانو که در مسابقه شرکت کرده بود اظهار داشت
که هدف او از شرکت در مسابقه سرگرمی و اطلاع از چگونگی فرمول فولورین بوده است.
نکته قابل توجه این مسابقه در این بود که شرکت‌کنندگان از کوچک‌ترین فضای خالی برای
نشستن و درست کردن جورچین‌ها دریغ نکرده بودند و این فضا، صحنه‌ای به یادماندنی را
در ذهن بازدیدکنندگان و غرفه‌داران بوجود آورده بود.