روز دوم جشنواره و ۳۵۰۰ بازدیدکننده

تا پایان روز دوم از برگزاری جشنواره فناوری نانو، بیش از۳۵۰۰ نفر از جشنواره بازدید کرد‌ند که ۱۰۰۰ نفر در روز اول و بیش از ۲۵۰۰ نفر در روز دوم در جشنواره حاضر شدند.

تا پایان روز دوم از برگزاری جشنواره فناوری نانو، بیش از۳۵۰۰ نفر از جشنواره
بازدید کرد‌ند که ۱۰۰۰ نفر در روز اول و بیش از ۲۵۰۰ نفر در روز دوم در جشنواره
حاضر شدند.

از دولتمردانی که در این دوره از جشنواره فناوری نانو دیدن کردند، می‌توان از دکتر
حاتم (معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن)، مهندس قلعه‌بانی (رئیس سازمان گسترش
و نوسازی)، دکتر سرکار (رئیس ستاد فناوری نانو)، مهندس امیری‌نیا (رئیس دفتر همکاری
فناوری نانو) و سفرای کشورهای کومر، اوکراین و قزاقستان در روز اول و دکتر ولایتی
(مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری) و آقای محمدباقر لاریجانی (رئیس پژوهشگاه
دانش‌های بنیادی) در روز دوم اشاره کرد.