مغز مجازی سیاستگذاران و مدیران

گلستانی، تحلیلگر ارشد اندیشگاه نانو وزارت بهداشت در جشنواره نانو گفت: «اندیشگاه نانو؛ مغز مجازی سیاستگذاران و مدیران است».

گلستانی، تحلیلگر ارشد اندیشگاه نانو وزارت بهداشت در جشنواره نانو گفت:
«اندیشگاه نانو؛ مغز مجازی سیاستگذاران و مدیران است».

دغدغه‌ای که در سال‌های اخیر همواره گریبانگیر زنجیر گسسته ایده تا بازار بوده،
این است که آیا طرح‌های اجرایی قابلیت تبدیل شدن به محصولات را دارند یا نه؟ و
لذا وجود زنجیر و اصلی که این دو بخش را به هم مرتبط کند بیش از هر چیز احساس
می‌شود.

اندیشگاه نانو وزارت بهداشت، با تاکید بر حمایت از طرح‌های ملی در عرصه
نانوپزشکی، در حال حاضر به این مهم، جامه عمل پوشانیده است. این اندیشگاه در
توسعه فناوری نانو پزشکی کمک قابل توجهی را ارائه نموده و با هدف ایجاد انگیزه
برای پژوهشگران در مسیر اجرای برنامه‌ها، تشویقی، شفاف‌سازی در ارائه خدمات و
امتیازات از سوی وزارت و ایجاد بستری مناسب به منظور استفاده از متخصصان در
کارگروه‌های تخصصی، طرح‌های راهبردی زیادی را در دست اجرا دارد.

این اندیشگاه با ایجاد ۴ کارگروه زیر در پی سازماندهی اهداف بلندمدت وزارت
بهداشت است.

۱-‌ کارگروه توسعه بخش خصوصی
۲-‌ کارگروه استانداردسازی آموزش و تجاری‌سازی
۳-‌ کارگروه آموزشی
۴-‌ کارگروه تجاری‌سازی

بدیهی است که اگر هر کارگروه در مسیر جهت داده شده حرکت کند به هدف پیش‌بینی
شده که همان ورود نانوپزشکی به کشور است، دست خواهد یافت. بدین منظور توضیح
مختصر راجع به این کارگروه‌ها خالی از لطف نبوده و با مروری اجمالی بر آن سعی
در رفع ابهامات احتمالی موجود، می‌کنیم.

خانم گلستانی، تحلیلگر ارشد و مدیر پروژه کارگاه توسعه بخش خصوصی اندیشگاه
فناوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این خصوص توضیح می‌دهد: «در
کارگروه بخش خصوصی با هدف ارتباط با شرکت‌های داخلی و تشویق آنها برای ورود به
حوزه نانو، نانو داروسازی را جزو اولویت‌ها انتخاب کرده‌ایم. این پروژه با توجه
به اولویت‌های مبتنی بر فناوری نانوی وزارت بهداشت در دو حوزه «نانودارورسانی»
و «سنسورهای زیستی» فعالیت می‌کند. در حوزه نانودارورسانی، از طریق خرید گزارش،
یک پایش فناوری در حوزه نانو دارورسانی، در سطح جهان انجام شده است.

بخشی از این گزارش‌ها در مورد فعالیت‌های انجام‌شده در خارج از کشور و بخش دیگر
ایجاد ارتباط با شرکت‌های داخلی داروسازی است و لذا هدف این کارگروه بوجود
آوردن تعاملی بین شرکت‌های داخلی و خارجی است.

در کارگروه استانداردسازی، آموزش و تجاری‌سازی، در حوزه‌های پزشکی، آرایشی، غذا
و… مشغول فعالیت هستند و برای هر کدام یک لایحه تصویب شده است. بدین منظور
کمیته استاندارد وزارت بهداشت در اندیشگاه تاسیس شده و استانداردهای نوین پزشکی
را تدوین می‌کند».

وی با تاکید بر اینکه هدف غایی این است که فرآورده‌های نانوپزشکی وارد ایران
شود، افزود: «پیش‌بینی می‌کنیم در آینده در حوزه نانوپزشکی استانداردهایی ایجاد
شود. البته برای وصول به این مهم، سیستم‌هایی تشکیل شده است که با جمع‌آوری
اطلاعات ما را در تحقق آن یاری می‌کند».

گفتنی است کارگروه آموزش، سومین کارگروه ایجادشده در دوره اخیر است و در بخش
آموزش نانوپزشکی مشغول به کار است. کارگروه تجاری، کارگروه دیگری است که در آن
به طرح‌های نانوپزشکی و تجاری‌سازی پرداخته می‌شود. این کارگروه با مراکز رشد،
مثل مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، در ارتباط است و می‌توان به
جرات اعلام کرد: «اندیشگاه نانو، مغز مجازی بین سیاستگذاران و مدیران است».