این روزها، بیش از ۱۲۰۰۰ پیامک به ۳۰۰۰۷۲۹۴ ارسال شد

در روزهای برگزاری جشنواره فناوری نانو، بیش از ۱۲۰۰۰ پیامک به شماره مسابقه فناوری نانو (۳۰۰۰۷۲۹۴) ارسال شد.


در روزهای برگزاری جشنواره فناوری نانو، بیش از ۱۲۰۰۰ پیامک به شماره مسابقه فناوری نانو (۳۰۰۰۷۲۹۴) ارسال شد.

سوال مسابقه از صفحه ۸۰۱ پیام نمای شبکه ۲ سیما و برنامه صبح دانش رادیو جوان اعلام می‌شود. در ایام جشنواره نیز در داخل نمایشگاه، سوال مسابقه اعلام می‌گردد.

شرکت توسعه فناوری مهرویژن، از سه ماه پیش با همکاری پیام نمای شبکه ۲ سیما و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مجله پیام نمای فناوری نانو را شروع کرده و مسابقاتی را در زمینه فناوری نانو برگزار می‌کند. سوالاتی که در این مسابقات، مطرح می‌شوند، به گونه‌ای هستند که با داشتن اطلاعات کلی در مورد فناوری نانو می‌توان به آنها پاسخ داد. به گفته علیرضا صاحبی، مدیرعامل مهرویژن، هدف از برگزاری این مسابقات، تحریک افراد به مطالعه و بررسی در زمینه فناوری نانو است.

وی افزود: «با توجه به اینکه این مسابقات از طریق رادیو جوان مطرح می‌شوند، شرکت کنندگانی از اقشار مختلف جامعه دارد که سطح تحصیلات آنها عمدتا دیپلم و لیسانس است».

تعداد شرکت‌کننده در این مسابقات ۱۵۰۰۰ نفر در هفته بوده است. در طی این جشنواره نیز هر روز بیش از ۳۰۰۰ نفر از داخل و خارج از جشنواره در این مسابقات شرکت می‌کنند.

جوایز این مسابقه بیشتر جنبه یادبود دارند. ولی اگر شرکت‌کننده‌ای در چهار مسابقه پیاپی شرکت کند و پاسخ صحیح بدهند، به قید قرعه برنده یک ربع سکه بهارآزادی می‌شود.

علیرضا صاحبی افزود که این مسابقه حداقل تا یک سال دیگر به همین شکل برگزار خواهد شد، سپس، متناسب با شرایط جامعه، در مورد تغییر رویکرد آن تصمیم‌گیری می‌شود.