بازدید معاون علمی رئیس‌جمهور از نمایشگاه فناوری نانو

نسرین سلطان‌خواه، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور، ۱۶ آبان از جشنواره فناوری نانو بازدید کرد.
وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «در ابتدای این جشنواره، آموزش‌های ابتدایی در مورد نانو داده می‌شود، در قسمت دیگر، پژوهش‌های این حوزه به عموم معرفی می‌شود و در سایر قسمت‌ها، نیز بحث کاربردی شدن و تجهیزات آن به معرض نمایش گذاشته شده است».

نسرین سلطان‌خواه، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور، ۱۶ آبان از جشنواره فناوری نانو
بازدید کرد.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «در ابتدای این
جشنواره، آموزش‌های ابتدایی در مورد نانو داده می‌شود، در قسمت دیگر، پژوهش‌های این
حوزه به عموم معرفی می‌شود و در سایر قسمت‌ها، نیز بحث کاربردی شدن و تجهیزات آن به
معرض نمایش گذاشته شده است».

وی در تعریف نانو توضیح داد: «نانو، در بسیاری از رشته‌ها و صنایع، کاربرد دارد.
نانو در علم پزشکی کاربردهای فناوری دارد، همچنین در صنایع نساجی، نفت و سایر صنایع
نیز کاربرد دارد. نانو علم و فناوری است که برای بهتر شدن و به روز شدن دیگر علوم
به کمک آنها می‌آید».

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های ستاد نانو در حد چشمگیری بوده گفت: «دیگر ستادهای
فناوری نیز فعالیت‌های خوبی داشته‌اند که باید این فعالیت‌ها معرفی شوند و به عموم
نشان داده شود».