نامزد دریافت جایزه سال ۲۰۰۹ فایمن

دکتر اسکار کاستنس (scar Custance) از محققان موسسه ملی علوم مواد ژاپن، به خاطر فعالیت‌های تجربی خود در زمینه فناوری‌نانو، نامزد دریافت جایزه سال ۲۰۰۹ فایمن شده است.

دکتر اسکار کاستنس (scar Custance) از محققان موسسه ملی علوم مواد ژاپن، به
خاطر فعالیت‌های تجربی خود در زمینه فناوری‌نانو، نامزد دریافت جایزه سال ۲۰۰۹
فایمن شده است. نتایج تحقیقات این فرد به احتمال زیاد منجر توسعه کاتالیزورهای
اثربخش‌تر برای تولید پیل‌های هیدروژن خواهد شد.

جایزه فعالیت‌های تجربی و فعالیت‌های نظری سال جاری میلادی در ژوئن سال ۲۰۱۰ در
ایالت کالیفرنیا اعطا خواهند شد. هر دوی این جوایز از سال ۱۹۹۳ و هر ساله توسط
موسسه فورسایت (Foresight Institute) به افتخار ریچارد فایمن، به محققان برتر
این حوزه‌ها اعطا می‌شود.

جوایز فایمن در حوزه فناوری‌نانو به دنبال شناسایی محققانی است که فعالیت‌های
تحقیقاتی آنها باعث توسعه گسترده حوزه علم و فناوری‌نانو شده و به تحقق
چشم‌انداز ریچارد فایمن در زمینه فناوری‌نانو کمک می‌کنند.

طی ۲ سال گذشته، سازمان تحقیق و توسعه هوا- فضای آسیا (AOARD) با حمایت از
تحقیقات دکتر کاستنس به دنبال توسعه کاتالیزورهایی است که با استفاده از تکنیک
با دقت اتمی به دنبال جایگذاری اتم‌های فعال در یک جای دقیق یا نزدیک سطح سیستم
مدل است. در این راستا کاستنس، سیستم طلای دی‌اکسید سریم یا سریا (“ceria”)را
بررسی و مطالعه کرده است.

طلا به خاطر ویژگی‌های کاتالیزوریش، یکی از عناصر اصلی مطالعه‌ی کاستنس بوده
است. وی طی ۲ سال گذشته به این نتیجه رسید که نانو ذرات طلا کاتالیزورهای بسیار
مناسبی هستند.