فناوری نانو؛ نمادی برای عزت و افتخار ملت ایران

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مهمترین علت پیشرفت ایران در حوزه فناوری نانو را رشد متوازن در این حوزه خواند و فناوری نانو را نمادی برای اقتدار ملی و عزت و افتخار ملت ایران دانست .

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مهمترین علت پیشرفت ایران در حوزه فناوری نانو را رشد متوازن در این حوزه خواند و فناوری نانو را نمادی برای اقتدار ملی و عزت و افتخار ملت ایران دانست .

خانم دکتر سلطانخواه، در مراسم تقدیر از برترین های فناوری نانو گفت : در حوزه های آموزشی، تحقیق ، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص کارهای خوبی شده است .

ایشان علت دیگر رشد این حوزه را توجه به عرصه فناوری دانست و گفت : تلاش حوزه فناوری نانو فقط به تولید علم محدود نبوده بلکه محصولات این فناوری به بازار نیز راه پیدا کرده است . ما همین رویکرد و نگاه را در چیدمان این جشنواره و نمایشگاه هم شاهد بودیم که جا دارد از یکایک این عزیزان تشکر و قدردانی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور  با اشاره به اماده سازی زیر ساخت های مناسب در این حوزه افزود : هم اکنون شاهد شبکه ای از امکانات پیشرفته ازمایشگاهی و تجهیزاتی در زمینه نانو هستیم .

سلطان خواه بومی سازی تاسیسات ازمایشگاهها را از دیگر امتیازات فناوری نانو در کشور خواند و گفت : در این حوزه کاملا مشاهده کردیم که محصولات نانو به ارتقای صنعت کشورمان کمک کرده است .

سلطان خواه یکی از رسالت های فناوری پیشرفته را بهبود و ارتقای صنعت متوسط یا صنایع موجود خواند و ابراز امیدواری کرد : صنایع ما به این باور برسند که برای ادامه حیاتشان نیازمند بهره گیری از فناوریهای پیشرفته هستند .

معاون رئیس جمهور کریدور فناوری متشکل از شرکت های خدماتی و نهادهای پشتیبان را از دیگر امتیازات چهارمین نمایشگاه فناوری نانوخواند و پیشنهاد داد امکان دسترسی به پشتیبانی و خدمات این شرکتها به صورت نرم افزاری محیا و شبکه گسترده ای از این شرکت راه اندازی شود.

ایشان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو را ساختاری قانونمند و فرادستگاهی خواند و گفت : این ستاد در این مدت وارد حوزه اجرا نشده است .

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در پایان از زحمات تمامی دست اندرکاران جشنواره فناوری نانو، محققان ، سازندگان و تولید کنندگانی که با حضورخود این امکان را به وجود آوردند که نمایشگاهی غنی و افتخارآمیز برپا شود، قدردانی کرد.