نانولوله‌ها، تومورهای کلیه را تخریب می‌کنند

به‌وسیله‌ی تزریق نانولوله‌های چنددیواره‌ای کربنی به درون تومورها و گرم کردن سریع آنها با لیزر در ۳۰ ثانیه، یک گروه تحقیقاتی مرکب از محققانی از چندین موسسه، نوع جدید درمان را توسعه دادند که به‌طور مؤثری تومورهای کلیه را در۸۰ درصد از موش‌های تیمارشده، نابود می‌کند.

به‌وسیله‌ی تزریق نانولوله‌‌های چنددیواره کربنی (MWCNTs) به درون تومورها و گرم
کردن سریع آنها با لیزر در ۳۰ ثانیه، یک گروه تحقیقاتی مرکب از محققانی از چندین
موسسه، نوع جدید درمان را توسعه دادند که به‌طور مؤثری تومورهای کلیه را در۸۰ درصد
از موش‌‌های تیمارشده، نابود می‌‌کند.محققان معتقدند که این یافته‌‌ها ثابت می‌‌کند
که در آینده، قابلیت درمان سرطان برای انسان نیز وجود دارد.

دکتر سوزی تورتی سرپرست گروه تحقیقاتی مذکور، می‌گوید:«وقتی سرطان را بررسی می‌کنیم،
ادامه‌ی حیات، آخرین نقطه‌ای است که شما به دنبال آن هستید. این تحقیق در صورتی که
بتوانید مقدمات کوچک کردن تومور را فراهم کنید، بسیار باارزش است، ولی استاندارد
طلایی این است که تومور، کوچک شده و یا ناپدید شود و مجدداً برنگردد. به نظر می‌رسد
که ما راهی را برای رسیدن به این هدف یافتیم.»

محققان در این پروژه از MWCNTs استفاده کردند که حاوی چندین نانولوله‌ی تودرتو بود.
این لوله‌ها هنگامی که در معرض تشعشع لیزر مادون قرمزِ نزدیک قرار گیرند، لرزش پیدا
کرده و بنابراین گرما تولید می‌کنند. اگر گرما کافی باشد، سلول‌های توموری در
مجاورت لوله‌ها کوچک شده، می‌میرند.

با استفاده از مدل موش، محققان مقادیر مختلفی از MWCNTs را به سلول‌های توموری کلیه
در موش تزریق کردند و در معرض لیزر ۳ وات به مدت ۳۰ ثانیه قرار دادند. آنها
دریافتند که موش‌هایی که هیچ‌گونه تیماری را دریافت نکرده بودند، ظرف مدت ۳۰ روز
مردند.

موش‌هایی که فقط نانولوله‌ها را دریافت کرده و یا فقط لیزر دریافت کرده بودند، مدت
مشابهی زنده ماندند. موش‌هایی که MWCNTs دریافت کرده و با لیزر به مدت ۳۰ ثانیه
تیمار شده بودند، مدت بیشتری زنده مانده، تومورهای بسیار کمتری در آنها رشد مجدد را
نشان دادند. تومورهای ۸۰ درصد از موش‌هایی که بیشترین مقدار MWCNTs را دریافت کردند،
نابود شدند. در بسیاری از این موش‌ها در حدود ۹ماه بعد از آزمایش هیچگونه توموری
دیده نشد.

دکتر تورتی می‌گوید:«شما می‌توانید واقعاً کوچک شدن تومورها را حتی در طول یک روز
ببینید، نه تنها این موش‌ها زنده ماندند، بلکه موش‌های ذکرشده، وزن خود را نیز حفظ
کرده، هیچ رفتار غیر نرمال قابل توجهی را نشان ندادند و هیچ مشکل بارزی نیز در بافت‌های
درونی آنها ثبت نشد، تا آنجا که می‌توان گفت به غیر از سوختگی موقت در سطح پوست، به
نظر نمی‌رسد تأثیر دیگری بر حیوانات داشته باشد. در واقع هیچ تأثیر سوء جانبی دیده
نشده و این موضوع بسیار دلگرم‌کننده است.»

علاوه بر استفاده از MWCNTs نانومواد دیگر مانند نانولوله‌های تک‌دیواره‌ای و
نانوصفحات طلایی نیز در تحقیقات مربوط به درمان سرطان نیز در دیگر انستیتوها آزمایش
می‌شوند.

دکترتورتی ، معتقد است که نانولوله‌های MWCNTs نسبت به نانومواد دیگر، به‌طور بسیار
مؤثرتری گرما تولید می‌کنند. این روش نوعی گرما درمانی به شمار می‌رود که نسبت به
روش‌های درمانی زیستی، در تمام انواع تومورها قابل انجام است به شرطی که بتوان
گرمای کافی تولید کرد. ما امیدواریم که این روش را برای انسان نیز قابل اجرا کنیم.»