مطالعه نانوسیم‌ها با کمک انبرک‌های نوری

به خاطر پیشرفتی که محققان استرالیایی در برداشتن و نگه‌داشتن عناصر ریزالکترونیکی و نیز کاوش ساختار درونی آنها با باریکه نور داشته‌اند، ساخت رایانه‌های فوق‌سریع آینده بسیار ساده‌تر شده‌است.

به خاطر پیشرفتی که محققان استرالیایی در برداشتن و نگه‌داشتن عناصر ریزالکترونیکی و نیز کاوش ساختار درونی آنها با باریکه نور داشته‌اند، ساخت رایانه‌های فوق‌سریع آینده بسیار ساده‌تر شده‌است. این محققان برای اولین بار گزارش داده‌اند که نانوسیم‌های نیمه‌‌رسانا، مولفه‌های کلیدی مدارها و افزاره‌های مجتمع آینده، نه تنها با یک “انبرک نوری” قابل نگه‌داری هستند بلکه با یک باریکه لیزری ثانویه می‌توان جزیات آنها را به طور هم‌زمان مطالعه کرد.

این تحقیق به رهبری دکتر ریس، از گروه فیزیک UNSW، و با همکاری محققانی از دانشگاه ملی استرالیا انجام شده‌است.

دکتر ریس، می‌گوید: این انبرک‌های نوری با کانونی‌کردن باریکه‌های لیزری بسیار شدید، که می‌توانند به نانواشیاء نیرو وارد کنند و به طور فیزیکی به آنها فشار وارد آورند، کار می‌کنند. با استفاده از یک باریکه لیزری شما می‌توانید یک نانوشیئ را گرفته و آن ‌را بچرخانید و از هر طرف که مایلید به آن نگاه کنید و در هر جهتی که دوست دارید آن را نگه‌دارید. کاری که ما انجام داده‌ایم استفاده از یک باریکه لیزری ثانویه برای بررسی ساختار درونی خود نانوشیء با استفاده از طیف‌بینی لومینسانس نوری بوده‌است.

او اضافه می‌کند: قسمت بدیع کار ما نگاه انداختن به نوری است که از نانوسیمی که به توسط یک باریکه لیزری ثانویه تحریک شده‌است، ساطع می‌گردد. این نور می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی در مورد ساختار و طبیعت این نانوسیم به ما بدهد. کسی قبلا این کار را انجام نداده است.

ریس می‌گوید: فناوری‌های نوری که مخابرات دوربرد را دچار تحول کرده‌اند و اینترنت پرسرعت را برای ما ایجاد کرده‌اند، ممکن است که کلیدی برای پردازش اطلاعات تراشه‌ای در آینده باشند.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Applied Physics Letters منتشر شده‌است