روشی جدید برای شانه کردن دندریمرها

شیمی‌‌دان‌های دانشگاه فلوریدا در حال کار روی روشی هستند که می‌تواند مولکول‌های دندریمری را شانه کند. این کار گامی در جهت توسعه‌ی تولید پیل‌‌های خورشیدی ارزان‌قیمت و کارا است.

شیمی‌‌دان‌های دانشگاه فلوریدا در حال کار روی روشی هستند که می‌تواند مولکول‌های
دندریمری را شانه کند. این کار گامی در جهت توسعه‌ی تولید پیل‌‌های خورشیدی
ارزان‌قیمت و کارا است.

خانم دکتر والریا کلیمان (استادیار دانشکده‌ی شیمی دانشگاه فلوریدا) معتقد است
فرایند شانه کردن دندریمرها مسیر جدیدی به‌سوی مطالعه‌ی برهم‌کنش مواد نرم باز
می‌کند. این کار نه تنها ما را قادر می‌سازد که به مطالعه‌ی چگونگی برهم‌کنش
میان مولکول‌ها پی ببریم؛ بلکه ما را برای تغییر این برهم‌کنش توانمند می‌کند.
در نتیجه ما می‌توانیم مسیرهای مختلف انتقال انرژی را تست کرده، کاراترین مسیر
را برگزینیم.

دندریمرها مولکول‌‌هایی شاخه‌شاخه‌اند که می‌توانند جذب‌کننده‌ی خوب انرژی
باشند. مقدار انرژی‌ای که این مولکول‌ها می‌توانند در خود ذخیره کنند یا انتقال
دهند بستگی به مسیری دارد که مولکول انرژی را دریافت کرده، انتقال می‌دهد.
اولین گام در این پروژه برای خانم کلیمان و سه تن از همکارانش، کنترل فرایند
انتقال انرژی بود. آنها ثابت کردند که از با استفاده از پالس‌های نوعی لیزر به
نام Phased tailored laser (لیزری که دارای نوری است که با سرعت‌های مختلف حرکت
می‌کند) می‌توان انرژ‍ی را از مسیرهای مختلف عبور داد.

با روش ابداعی این گروه ـ که آنها آن را نوعی ابزار طیف‌سنجی جدید می‌دانند ـ
می‌‌توان مولکول‌های مختلف را از نظر توانایی ذخیره و انتقال انرژی بررسی کرد و
در نهایت گزینه‌های مناسب برای ادوات فتوولتاییک را خیلی سریع شناخت.